NORDICHUB

NordicHub – en brobyggare mellan nordiska företag och kluster

 

NordicHub samordnas av Viexpo som har specialiserat sig på internationaliseringstjänster. NordicHub har två huvudfunktioner: det är ett nordiskt nätverk för finländska kluster samt en plattform för finländsk klusterverskamhet.

Bekanta dig närmare med NordicHub via hemsidan

nordichub.fi (Öppnas i ett nytt fönster.)

1. NordicHub agerar som en brobyggare vars målsättning är att föra samman finländska kluster med nordiska kluster och främja samarbete mellan dem. Detta görs i tätt samarbete med våra nordiska partners. Målsättningen är även att tillsammans inleda samarbetsprojekt och presentera nya helhetslösningar genom modernt samt proaktivt ekosystemtänk.

 

2. NordicHub är en plattform för finländskt klusterarbete och dess utveckling. Vår målsättning är att framhäva och förena finländska kluster. Vi vill öka på informationsutbytet så att inte enbart klusteraktörernas, men även beslutsfattares och den bredare publikens kännedom och kunskap om kluster och klusterverksamhet skall öka.

För att uppfylla huvudfunktionerna erbjuder man inom ramarna för NordicHub kostnadsfri rådgivning och relevant klusterinformation till finländska kluster. Man arrangerar även olika evenemang såsom webbinarier, utbildningar och nationella samt internationella nätverkningsevenemang. Dessutom arrangeras för klusterverksamheten relevanta resor framför allt till nordiska länder.

NordicHubs hemsida hittar du här:

nordichub.fi (Öppnas i ett nytt fönster.)

Du kan kontakta oss i NordicHub ärenden!

Triinu Varblane

Exportrådgivare | NordicHub Manager

+358 44 332 3134

triinu.varblane(at)viexpo.fi