NORDICHUB

NordicHub är en nationell kompetenshub som koordineras av Viexpo och specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export. NordicHub verkar i ett nätverksbaserat samarbete och drar nytta av varje regions starkaste kompetensområde för att bygga upp nätverksbaserad verksamhet i Finland som en modell för SMF-företagens exportstig ut på den nordiska marknaden. Förutom den nationella kompetenshuben skapar NordicHub ett nordiskt nätverk av företagstjänster och vidareutvecklar nordiska helhetsexportlösningar som för vidare ut i världen.

Viexpos och Österbottens speciella styrka är den naturliga kontakten till övriga Norden. Förbindelserna från den österbottniska kusten är goda, språken och kulturerna är bekanta och samarbetstraditionen stark. Exporttraditionen från kusten till övriga Norden har över tusenåriga rötter och Viexpos verksamhet inleddes redan år 1970. Runt denna naturliga kontakt har vi byggt en gemensam NordicHub i vår region.

Exporttraditionen från kusten till övriga Norden har över tusenåriga rötter och Viexpos verksamhet inleddes redan år 1970.

Ca 50 % av invånarna i Österbotten har svenska som modersmål och andelen invånare med övriga modersmål är 5 %. Österbotten i siffror 2015

Kustområdets historia är starkt präglad av den svenska tiden, vilket innebär att svensk kultur, ett högre socialt kapital än i genomsnitt och förtroende för andra utgör starka inslag i Österbotten. Studio55 11/2012

Centrala områden inom det nordiska samarbetet är bl.a. kultur, utbildning, miljö, medborgarnas rättigheter, ekonomi och näringsliv samt informationsteknologi. Pohjola-Norden 2018

NordicHubs högkvarter finns i Bockska hörnet i Vasa.

= Kvalitet, förtroende & kortare förhandlingar

INFRASTRUKTUREN

 

Utmärkta förbindelser från Österbotten till Skandinavien med flyg, bil och båt.

KUNNIG ARBETSKRAFT

 

I Österbotten finns 6 högskolor och i Mellersta Österbotten 3 högskolor. Om man därtill räknar med Umeå universitet och Norwegian University of Science and Technology finns det sammanlagt ca 100 000 studenter i höjd med Vasa

NÄTVERK FÖR FÖRETAGSSERVICE

 

Nordichub-nätverket består av regionala och riksomfattande organisationer som främjar näringslivet, av unga visionärer och öppna personer bakom starka exportföretag som delar med sig av sitt kunnande. Tillsammans hjälper vi företagen till Skandinavien och vidare ut till världen.

NÄRINGSLIVSSTRUKTUREN

 

Här finns Nordens största energikluster och mångsidiga och starka branscher. En bred förståelse om de olika branscherna och deras individuella behov är en av regionens styrkor.

Samarbete med högskolor och gymnasier

Viexpo och NordicHub erbjuder årligen högskolestudenter möjlighet att göra en tre månader lång praktik som ger en inblick i nordiskt samarbete och utveckling av affärsverksamhet. Vi förväntar oss att praktikanten behärskar finska eller svenska flytande och har goda kunskaper i engelska, har inlett magisterstudierna, har kunskap om affärsverksamhet och är flitig och initiativrik! Praktikstöd från universitetet ses som en fördel. Vi samarbetar också gärna med studenter som skriver sitt examensarbete eller i andra studieprojekt.

 

Ansökningar om praktikplats kan skickas året runt till: vaasa(at)viexpo.fi

VKD2018_LOGO_ILMAN_VUOTTA-01

NordicHub är med i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb!

NordicHub som koordineras av Viexpo erbjuder sex gymnasister möjligheten att jobba med utveckling av samarbetet inom nordisk affärsverksamhet i sommar. Gymnasisterna jobbar i Vasa och Karleby under tre veckor i juni med bland annat informationssökning, planering och marknadsföring.

 

Under juni månad kan du följa med sommarjobbarna på Viexpos blogg, sociala medier och genom videodagböcker!