Exporttjänster

Med närmare 50 års erfarenhet och expertis hjälper vi ditt företag att ta reda på vilka förutsättningar och utmaningar ditt företag kan ha inför internationaliseringen. Vi ger råd, skapar nätverk och sparrar ditt företag under varje steg på exportstigen.

 

 

Bekanta dig med våra tjänster. Tillsammans skapar vi en exportstig som utgår från ditt företags förutsättningar och behov!

Målet med den kostnadsfria exportrådgivningen är att klargöra de följande stegen för ditt företag.

Marknadsanalyser

En marknadsanalys är ett viktigt stöd i företagets internationaliseringsprocess. Med hjälp av en marknadsanalys kartlägger man marknaden, hittar nya partners och kunder samt får mera information om konkurrensläget på den internationella marknaden.

Konsultation

Vi erbjuder konsultation i affärsverksamhetens olika delområden. Hos oss får du också NTM-centralens analystjänster.

Översättnings- och språktjänster

Vi erbjuder sakkunniga och skräddarsydda översättnings- och språktjänster åt såväl företag, samfund som privatpersoner. Vi sköter uppdragen flexibelt, snabbt och proffsigt.

Heltäckande mässtjänster

Vi koordinerar med flera års erfarenhet internationella och omfattande mässframträdanden och förverkligar både sammontrar och egna montrar.

Exportfrämjande resor

Vi arrangerar skräddarsydda businessresor till utländska marknader. Under businessresorna arrangerar vi möten med potentiella nya samarbetspartners och kunder. Vi arrangerar även företags- och mässbesök enligt de deltagande företagens önskemål.

Målet med exportprojekt för företagsgrupper är att hitta nya kunder och samarbetspartners för företagen på målmarknaden.

Avtalsmässor