Exporttjänster

Utnyttja Viexpos 50 år av erfarenhet och våra nätverk

 

Bekanta dig med våra tjänster. Tillsammans skapar vi en exportstig som utgår från ditt företags förutsättningar och behov!

Målet med den kostnadsfria exportrådgivningen är att klargöra de följande stegen för ditt företag.

En marknadsanalys är ett viktigt stöd i företagets internationaliseringsprocess. Med hjälp av en marknadsanalys kartlägger man nya marknader, hittar nya partners och kunder samt får mera information om det internationella konkurrensläget.

Vi erbjuder konsultation i affärsverksamhetens olika delområden. Hos oss får du också NTM-centralens analystjänster.

Översättnings- och språktjänster

Vi erbjuder sakkunniga och skräddarsydda översättnings- och språktjänster åt såväl företag, samfund som privatpersoner. Vi sköter uppdragen flexibelt, snabbt och proffsigt.

Vi koordinerar med flera års erfarenhet internationella och omfattande mässframträdanden och förverkligar både sammontrar och egna montrar.

Viexpo erbjuder företagen skräddarsydda marknadsundersökningsresor till internationella marknader. Avsikten med resorna är att öka företagens kännedom om branschen och att träffa potentiella partners och kunder.

Målet med exportprojekt för företagsgrupper är att hitta nya kunder och samarbetspartners för företagen på målmarknaden.

Avtalsmässor