Exporttjänster

Med närmare 50 års erfarenhet och expertis hjälper vi ditt företag att ta reda på vilka förutsättningar och utmaningar ditt företag kan ha inför internationaliseringen. Vi ger råd, skapar nätverk och sparrar ditt företag under varje steg på exportstigen.

 

 

Bekanta dig med våra tjänster. Tillsammans skapar vi en exportstig som utgår från ditt företags förutsättningar och behov!

Marknadsanalyser

En marknadsanalys är ett viktigt stöd i företagets internationaliseringsprocess. Med hjälp av en marknadsanalys kartlägger man marknaden, hittar nya partners och kunder samt får mera information om konkurrensläget på den internationella marknaden.

Konsultation

Vi erbjuder konsultation i affärsverksamhetens olika delområden. Hos oss får du också NTM-centralens analystjänster.

Översättnings- och språktjänster

Vi erbjuder sakkunniga och skräddarsydda översättnings- och språktjänster åt såväl företag, samfund som privatpersoner. Vi sköter uppdragen flexibelt, snabbt och proffsigt.

Heltäckande mässtjänster

Vi koordinerar med flera års erfarenhet internationella och omfattande mässframträdanden och förverkligar både sammontrar och egna montrar.

Exportfrämjande resor

Vi arrangerar skräddarsydda businessresor till utländska marknader. Under businessresorna arrangerar vi möten med potentiella nya samarbetspartners och kunder. Vi arrangerar även företags- och mässbesök enligt de deltagande företagens önskemål.

Exportnätverk

Samarbete som leder till konkreta affärer och effektivare helhetslösningar. Exportnätverk är ett kostnadseffektivt sätt att öppna nya marknader.

Vi exporterar vårt kunnande brett ut i världen.

Avtalsmässor

Nordic Gateway

Nordic Gateway är ett samprojekt för Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo och Yrkesakademin i Österbotten.

 

Tillväxt och konkurrenskraft i Österbotten är bland de högsta i Finland. Företagen har traditionellt alltid riktat sig västerut, främst till Sverige, och därför har handeln mellan Österbotten och Sverige långa anor. Det finns en stark vilja i Österbotten och tack vare språket, kulturen och företagarandan finns utmärkta förutsättningar för framgångsrikt samarbete med företagen i Sverige och Norge.

 

I Norge behöver speciellt olje- och gasindustrin, marinindustrin och byggbranschen flera aktörer. Målet med Nordic Gateway är att hjälpa nya företag från Österbotten till den norska och svenska marknaden. Med hjälp av projektet vill man skapa konkreta nätverk i olika branscher i olika delar av Norge och Sverige och förmedla information och kontakter till företag i Österbotten. Ett viktigt verktyg för projektet är EnergyVaasa, Nordens ledande koncentration för energiteknologi som finns i Vasaregionen och som omfattar 140 företag inom energisektorn.

 

Projektet arrangerar olika aktiviteter varje år, bl.a. utbildningsr, pop-up -evenemang, matchmakingevenemang, seminarier, sales café-event och B2B-event för företag.

 

Du kan kontakta Nordic Gateway projektledaren Katja Jankens, +358 50 573 8876; katja.jankens(at)viexpo.fi i frågor kring Nordic Gateway.

 

Läs mera