Viexpos exportambassadörer

Andelslaget Viexpo utnämner varje år ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer.

 

Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen.

 

Vi hoppas att Exportambassadörerna kommer att fortsätta dela sitt kunnande med entreprenörer som redan bedriver eller planerar internationell affärsverksamhet i regionen.

Våra exportambassadörer är österbottniska internationaliseringspåverkare

 

Vi tackar våra Exportambassadörer för deras värdefulla insatser för vårt område!

2021

Mika Anttila

Caraway Finland Oy, Närpes

2020

Mathias Lindström

PaaPii Design, Kokkola

2019

Ann-Sofi Backgren

Taiga Chocolate, Vasa

2018

Pertti Kinnunen, Södra Österbottens handelskammare

Friends & Brgrs, Jakobstad

2017

Håkan Westermark

Lasse Hautala

Bengt Jansson

Anna-Maja Henriksson

Joakim Strand

Jouko Havunen

Fredric Tidström

Pauli Ojala

Peter Östman

Mats Nylund