Internationella mässor

Viexpo har mångårig erfarenhet av att koordinera internationella mässframträdanden och organisera sammontrar. Viexpo arrangerar årligen flera möjligheter för finländska företag att delta som utställare i ledande internationella live och digitala mässor inom olika branscher.

Viexpos erfarna mässexperter betjänar företagen professionellt, med passion och med företagens intressen som ledord.

Heltäckande mässtjänster

 

Viexpo är den officiella finländska samarbetspartners för flera internationella mässarrangörer och koordinerar och administrerar företagens deltagande på mässor runtom i världen. Via Viexpo kan du delta på mässor antingen i en sammonter eller med egen monter. En sammonter är kostnadseffektiv och ett behändigt sätt att få synlighet. På vissa mässor är en egen monter att föredra och den planeras helt enligt företagets specifika behov.

 

Viexpos on site-stöd finns med på ort och ställe under mässdagarna för att hjälpa utställarna. Vi hjälper dessutom företagen att förbereda sig inför mässan. För företag som deltar i en sammonter för första gången erbjuder vi sparrning.

 

Vi betjänar företagen från början till slut under mässprojektet med vår sakkunskap och långa erfarenhet.

Top 5-tips för ett lyckat mässdeltagande

 

1) Sätt upp målsättningar

2) Planera

3) Kom ihåg att informera

4) Försäkra dig om att personalen är aktiv på mässan

5) Infria dina löften efter mässan

 

Läs mer

Business Finland Exhibition Explorer mässfinansiering för SMF-företagen

 

Business Finland beviljar finansiering till grupper som består av minst fyra stödberättigade SMF-företag, som alla deltar i en för branschen betydande B2B-mässa utomlands. Ditt företag kan få mässbidrag till ett maxbelopp som utgör 50 procent av projektets godtagbara kostnader. Detta gäller både för sammontrar och egna montrar när minst 4 företag deltar i samma mässa och vill ansöka om finansiering.

Vårt mässpaket för sammonter innehåller bla.

 

  • Koordinering av montern och företagens deltagande
  • Koordinering med mässarrangören
  • Anmälningsavgifter
  • Alla kostnader för mässmontern
  • Byggnation och rivning av mässmontern
  • Viexpos on site-service

Referens

Ala-Talkkari tiivistelmä FINAL SWE

Referens

Aimo Kortteen Konepaja banneri ruotsiksi päivitetty

Viexpo har ypperliga förmåner för ditt företag när det gäller våra avtalsmässor

 

Det är viktigt att ställa ut på rätta mässor, där du kan träffa kunder som hör till din målgrupp. Förutom i Evenemangskalendern hittar du information om våra aktuella avtalsmässor nedan. För mässspecifik information, klicka på mässans logo.

Med Viexpo kan du delta även på andra intressanta internationella mässor inom olika branscher

 

Vi tar företag bl.a. på följande mässor antingen i egna företagsspecifika montrar eller sammontrar. För mässpecifik information, klicka på mässans logo.

 

Om du är intresserad av en mässa som inte finns på våra listor, kontakta våra experter. Av oss får du råd för hur du kan gå till väga.

Ta kontakt

Vi kartlägger kontinuerligt företagens intresse för olika mässevenemang och tar gärna emot förslag på mässor!
I ärenden som gäller mässor kan du ta kontakt med Viexpos kontaktpersoner Elina Ruohonen och Anne Viitala.

Du kan dessutom kontakta oss med formulären nedan.

Öppna formulären


Anne Viitala

 

Jag har mångårig erfarenhet av B2B-försäljning, identifiering av potentiella kunder, utvecklingsarbete samt av att starta upp och leda exportverksamhet. I mina arbetsuppgifter består av att hjälpa små och medelstora företag oavsett bransch med frågor kring export.”

 

anne.viitala(at)viexpo.fi
+358 400 811 490

Elina Ruohonen

 

”Jag har omfattande kunskap om marknaden i Frankrike och franskspråkiga länder samt om marknaden i Tyskland och tyskspråkiga länder.
På Viexpo ansvarar jag för flera avtalsmässor, deras marknadsföring och bearbetning. I synnerhet mässorna i Centraleuropa och Asien har blivit bekanta för mig eftersom jag årligen tar flera företag på dessa mässor. Tillsammans med Anne planerar vi mässor och fact finding-resor enligt företagens önskemål och intresse.
Jag brinner för detta arbete och att på detta sätt jobba med företagen passar mig perfekt.”

 

elina.ruohonen(at)viexpo.fi

+358 50 385 4373