Marknadsundersökningsresor

Viexpo erbjuder företagen skräddarsydda marknadsundersökningsresor till internationella marknader. Avsikten med resorna är att öka företagens kännedom om branschen och att träffa potentiella partners och kunder.

Marknadsundersökningsresor till hela världen

Nya marknader kan vara utmanande – en marknadsundersökningsresa erbjuder ett effektivt program, nya kontakter och aktuell information om branschen.

Viexpos marknadsundersökningsresor skräddarsys alltid enligt behov, och de riktar sig också till olika delar av världen, från Norden och Europa ända till Japan, Kina och Kanada.

 

Vi kan arrangera långt skräddarsydda och branschspecifika reseprogram enligt de deltagande företagens behov när det gäller våra marknadsundersökningsresor. Marknadsundersökningsresor kan också arrangeras t.ex. kring mässor, konferenser och olika evenemang.

 

Under en marknadsundersökningsresa får företagen bekanta sig med marknadssituationen i allmänhet och med olika internationella aktörer inom branschen, de får också bekanta sig  med branschen med tanke på ett potentiellt mässdeltagande.

 

Marknadsundersökningsresor kan också innehålla möten med potentiella nya samarbetsparter och kunder samt företags- och mässbesök enligt företagens önskemål.

 

Viexpo arrangerar marknadsundersökningsresor för finländska företag som planerar internationalisering eller som redan är verksamma på internationella marknader.

Nya värdefulla kontakter, identifiering av marknadssituationen och företag i samma situation – en marknadsundersökningsresa öppnar ögonen och ger värdefull information.

Covid-19

Vi följer aktivt med pandemilägets utveckling, vilket också är beaktat i hotellens och flygens avbokningsvillkor för de planerade resorna.

Som partner i planeringen

Viexpo kan vara en kunnig samarbetspartner när du själv arrangerar en marknadsundersökningsresa till de internationella marknaderna och önskar nya idéer eller sparrning.

Besök arrangerar vi i dessa fall inte åt dig, men vi ger gärna idéer och tips för reseplaneringen.

På en marknadsundersökningsresa med Viexpo:

 

  • får du nya värdefulla kontakter
  • får du en omfattande helhetsbild om branschen på målmarknaden
  • skapar du nätverk med aktörer inom branschen och får
    information om konkurrenter
  • får du aktuell information om marknadssituationen och nyheter
  • hittar du dina konkurrensfördelar på marknaden

Ta kontakt!

Mera information får du av våra experter. Kontakta gärna Anne eller Elina.

Du kan dessutom kontakta oss med formulären nedan.

Öppna formulären


Anne Viitala

 

”Jag har mångårig erfarenhet av B2B-försäljning, identifiering av potentiella kunder, utvecklingsarbete samt av att starta upp och leda exportverksamhet. I mina arbetsuppgifter består av att hjälpa små och medelstora företag oavsett bransch med frågor kring export.”

 

anne.viitala(a)viexpo.fi

+358 400 811 490

Elina Ruohonen

 

”Jag har omfattande kunskap om marknaden i Frankrike och franskspråkiga länder samt om marknaden i Tyskland och tyskspråkiga länder.
På Viexpo ansvarar jag för flera avtalsmässor, deras marknadsföring och bearbetning. I synnerhet mässorna i Centraleuropa och Asien har blivit bekanta för mig eftersom jag årligen tar flera företag på dessa mässor. Tillsammans med Anne planerar vi mässor och marknadsundersökningsresor enligt företagens önskemål och intresse.
Jag brinner för detta arbete och att på detta sätt jobba med företagen passar mig perfekt.”

 

elina.ruohonen(at)viexpo.fi
+358 50 385 4373