LineDeck Oy

Category
Referenser
About This Project

LineDeck, som varit verksam sedan år 2016, tillverkar ytbeläggningar/mattor till båtar. Utöver det tillverkar man även arkmaterial, som det är meningen att man klipper själv, och det kan användas förutom i båtar även bland annat på terrasser och balkonger.

 

I början av år 2021 märkte företagarna Jyrki Sivonen och Teppo Karttunen att det finns efterfrågan på produkten, men att det var utmanande att på tumanhand hålla i gång den växande verksamheten. Företagarna bestämde sig för att ansöka om NTM-centralens utvecklingstjänster, med vars hjälp man på ett kostnadseffektivt sätt får tillsammans med en utomstående expert diskutera relevanta saker för det egna företaget, framtidens riktning och utvecklingsbehov.

 

Tillsammans med Viexpo började man kartlägga LineDecks situation, styrkor och utmaningar, vad det lönar sig att fokusera på samt målsättningar för en tidsperiod på 2–3 år. Man märkte tydligt att produkten skulle ha potential även i Sverige och man fokuserade på Sverige som marknadsområde.

 

Uppdateringen av verksamhetsplanen gick smidigt och mycket praktiskt. Viexpos ansvarsperson var aktiv med att styra diskussionen i enlighet med de målsättningar som man gått igenom i början, utmanade våra synsätt och bidrog genom sitt breda kunnande med tillägg, som vi kan utnyttja bra i praktiken i utvecklingen av verksamheten, konstaterar Jyrki Sivonen från LineDeck.

 

Till följd av detta skapade man åt LineDeck en verksamhetsplan med konkreta åtgärder och man kartlade även hurudan finansiering det erbjuds till dessa. Man fick även finansiering för fortsatta åtgärder.

 

Servicen som vi fick var i sin helhet högklassig och betjänade våra målsättningar enastående bra – till och med över våra förväntningar. Vi rekommenderar starkt Viexpos tjänster även åt andra företag som siktar på tillväxt och internationalisering.

 

Läs mera om LineDeck Oy på deras hemsida: https://www.linedeck.fi/

Läs mera om NTM-centralens utvecklingstjänster: https://www.ely-keskus.fi/sv-SE/web/yritystenkehittamispalvelut

Läs mera om Viexpos konsult- och andra exporttjänster: https://viexpo.fi/sv/exporttjanster/