Suomi-Tikas Oy

About This Project
Maksuton vientineuvonta jpg

Vi fick konkreta verktyg –rekommenderar

 

Suomi-Tikas Oy grundades 1979 och är ett familjeföretag inom metallbranschen. Företaget tillverkar stegar, arbetsbänkar och servicestegar av aluminium för professionella behov. Företaget leds av familjen Peltonen i tredje generationen, och företaget har påbörjat den internationella verksamheten i deras ledning.

 

Team Finlands samarbete för tillväxt via internationella marknader

 

Suomi-Tikas Oy:s verksamhet har tidigare varit koncentrerat till Finland även om man via olika kontaktpersoner också har sålt produkter till utlandet. Under ledning av den nya generationen ville företaget påbörja internationaliseringen med målet att nå tillväxt och exportera produkter av god kvalitet.

 

–Vi tillverkar produkter av god kvalitet för olika behov och ville erbjuda skräddarsydda lösningar även för andra marknader, förklarar vice VD Manuel Peltonen.

 

De första stegen mot internationalisering togs på grund av en annons som dykte upp på Internet och som ledde till diskussioner med NTM-centralen. Viexpo hjälpte företaget att välja bland tjänsteleverantörer, vilket sedan ledde till samarbete med Export Maker. Export Maker hjälpte företaget genom att förbereda finansieringsansökningen för NTM-centralen.

 

 

Konkreta åtgärder från början till slut

 

Viexpo gav sitt stöd i början av internationaliseringsprocessen, experterna på Export Maker i sin tur utförde konkreta åtgärder på olika marknader. Under projektet gjordes en marknadsundersökning på Baltikum som marknadsområde, dvs Estland, Lettland och Litauen, där man utredde marknadernas omfång och vilka aktörer som finns på området.

 

–Marknadsundersökningen gav oss också viktig information om konkurrensen och på vilket sätt man brukar göra affärer på dessa marknader, summerar Peltonen.

 

Experterna på Export Maker definierade först den idealiska kunden för Suomi-Tikas Oy och gjorde sedan en lista på potentiella kunder och återförsäljare. Slutligen begränsades listan till de mest intressanta kunder och återförsäljare som också kontaktades för vidare diskussioner.

 

–På grund av coronapandemin var det omöjligt att besöka målmarknaderna, vilket ledde till att diskussionerna fördes på distans. Det igen visade sig vara ett förvånansvärt naturligt och fungerande sätt att sköta kontakterna, berättar Peltonen.

 

”Vi blev inte beroende av hjälp av utomstående, utan vi fick konkreta verktyg för att kunna fortsätta med verksamheten.”

 

Under projektet utarbetade vi också en plan för affärsverksamheten, definierade stegen för internationell tillväxt och planerade för tiden efter projektet.

 

–Experterna sparrade även vår ledning, vilket gav vår verksamhet ett rejält lyft. Vi blev inte beroende av hjälp av utomstående utan fick konkreta verktyg för att kunna fortsätta med verksamheten efter projektet, berömmer Peltonen.

 

Suomi-Tikas Oy har påbörjat verksamhet på den nya marknaden snabbt, och har bildat ett dotterbolag till Estland. Med hjälp av dotterbolaget i Baltikum hoppas företaget på att exportverksamheten snabbt kommer igång till den nya marknaden. Manuel Peltonen anser att projektet var ett utmärkt exempel på samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, som ur företagets synvinkel fungerade smidigt och sömlöst.

 

–Viexpo kunde styra projektet framåt och rekommendera en aktör som de hade goda erfarenheter av, berättar Peltonen. Projektet gav oss just den hjälp som vi behövde, och konkreta verktyg för att bli internationella.

 

Även om Suomi-Tikas Oy inte tidigare har utnyttjat utomstående tjänsteleverantörer, upplevde Peltonen att samarbetet var lyckat:

 

–Kontakterna var snabba och lätta, och stigen att bli internationell via samarbetet mellan Export Maker och Team Finland -aktörerna har varit enkel.

 

Verksamhetsmodellen får en stark rekommendation

 

Vice VD Manuel Peltonen beskriver processen som lätt och enkel, och rekommenderar verksamhetsmodellen för olika situationer:

 

–Jag rekommenderar Viexpo, Export Maker och samarbete med Team Finland -aktörerna i synnerhet för minde företag som inte har mycket erfarenhet av internationalisering, men en stark vilja att utöka den internationella verksamheten.