Palaute | Feedback | EMO 2021

Kiitos osallistumisestasi Viexpon mukana

Markkinaselvitysmatkalle EMO Milano 2021 -messuille 4.–6.10.2021

 

Viexpo kerää kaikista järjestämistään tapahtumista palautetta, voidakseen edelleen kehittää ja parantaa toimintaansa. Pyydämmekin teitä vastaamaan lomakkeemme kysymyksiin laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi. Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksella, riippumatta siitä jätättekö yhteystietonne vai ette.

 

Kiitos avustasi!

Tack för ditt deltagande på Viexpos

Marknadsundersökningsresa till EMO Milano 2021 mässan 4–6.10.2021

 

För att ytterligare kunna utveckla och förbättra vår verksamhet, samlar Viexpo feedback på alla evenemang som vi arrangerar. Vi hoppas att ni kunde svara på de följande frågorna med tanke på kontroll och förbättring av kvaliteten. Alla svar behandlas konfidentiellt, oberoende om ni lämnar era kontaktuppgifter eller inte.

Vi tackar för er medverkan!