Iisakki Järvenpää Osakeyhtiö

Category
Referenssit
About This Project

Iisakki Järvenpää Osakeyhtiö on nimensä mukaisen henkilön vuonna 1879 Kauhavalla perustama puukkotehdas. Omalla alallaan he ovat hyvin uniikkeja, niin tuotantotapojen, kuin puukkomallistonkin osalta. Alkuaikoina kehitetyt tekniikat ja puukot sekä niihin käytetyt materiaalit luovat edelleen toiminnan perustan. Uusimmat uutuudet tuotannon puolella ovat sähköllä toimivat koneet, kuten porakoneet, muuten kaikki tehdään täysin käsityönä.

 

Aikoinaan hyvinkin kansainvälisen yrityksen vienti oli 2000-luvulle tultaessa vähitellen hiipunut, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana uusien omistajien myötä siihen on saatu uutta terää. Verkkokauppa on ollut keskeinen osa tätä prosessia, jonka lisäksi yritys on etsinyt sopivia jälleenmyyjiä ulkomailta. USA:n ja Ruotsin jälkeen yritys on asettanut tavoitteeksi päästä Japanin markkinoille. Tavoitteeseen päästäkseen yritys lähti mukaan Viexpon yritysryhmille suunnattuun vientiprojektiin.

 

Tätä artikkelia varten haastattelimme yrityksen toimitusjohtajaa ja yhtä omistajaa Jarkko Haukkalaa sekä verkkokaupasta ja markkinoinnista vastaavaa Tuija Haukkalaa.

 

Viexpolla on haastatteluhetkellä käynnissä Japanin markkinoille suuntautuva yritysryhmän vientiprojekti.  Iisakki Järvenpää Osakeyhtiötä kysyttiin mukaan jo aikaisempaan ”Pohjanmaalta Japaniin” -projektiin, mutta tuolloin ajankohta ei ollut suotuisa, sillä uusien omistajien resurssit oli sidottu muualle. Kun ”Pohjanmaan design- ja lifestyle yritykset Japanin markkinoille” -projektin yritysryhmää ruvettiin kokoamaan, koettiin ajankohdan olevan suotuisa. Lisäksi yrityksessä vakuututtiin projektin sisällöstä ja tavoitteista.

 

Projektin kuvaukseen oli eritelty hyvin selkeästi, että mitä sillä saa. Se oli ensimmäistä kertaa, kun olen nähnyt vastaavaa, että kaikista toimista on hyötyä, kertoo Jarkko Haukkala.

 

Tämänkaltaisten vientiprojektien yksi vahvuuksista on ryhmä itsessään. Iisakki Järvenpäällä koettiinkin, että mukana olevat yritykset ovat samankaltaisia, ja se oli yksi tärkeä syy lähteä mukaan. Lisäksi ryhmän sisältä voi löytyä yhteistyömahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa Japanissa käynnissä olevaan suureen saunabuumiin liittyen.

 

Koemme sopivamme porukkaan, ja että voimme yhdessä viedä asioita eteenpäin. Me kaikki teemme yhdessä tätä juttua, Jarkko Haukkala analysoi.

 

Esittelyvideo ja japaninkielinen esite, japanilaislähtöisten asiantuntijoiden apu kontaktien löytämisessä sekä myyntipuhekoulutus ovat esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joista he kokevat saaneensa ja saavansa suurta hyötyä. Mikä parasta, projektin kautta saadaan todella paljon hyötyä muuhunkin toimintaan kuin pelkästään Japanin markkinoille viemiseen.

 

Ei vain tehdä jotakin selvitystä ja laiteta sitä kirjahyllyyn, vaan kaikki johtavat johonkin, ja ovat osa kokonaisuutta, Tuija ja Jarkko Haukkala pohtivat.

 

He ovat myös vakuuttuneita yrityksen vaikutusmahdollisuuksista sisältöön liittyen.

 

Olemme saaneet todella hyvin vaikuttaa sisältöön. Toiveidemme perusteella Viexpo etsii erittäin aktiivisesti keinoja, joilla ne saadaan mahdollisimman hyvin toteutettua, Tuija Haukkala kertoo.

 

Projekteille on myös tunnusomaista, että niissä on selkeä aikataulu, jonka mukaan edetään. Tämä kerää paljon kiitosta, sillä tehtäviä ei voi siirtää, vaan ne tulee hoitaa ajallaan. Tämän ansiosta vientitoimintaa saadaan aidosti edistettyä.

 

Yrityksen edustajat korostavat, että työtä ei tehdä missään nimessä yksin, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa Viexpon ja muiden mukana olevien toimijoiden kanssa. Tästä on paljon apua etenkin, kun viennin rakentamisesta ei paljoa kokemusta ole.

 

Jos kysymme mitä voisi tehdä, niin tulee ihan konkreettisia ehdotuksia. Kysymysten ja sparrauksen avulla meille on kirkastunut, mitä me haluamme tehdä viennin suhteen. Lisäksi on tärkeää, kun saa kuulla muiden kokemuksia ja kun osa on jo ollut siellä Japanissa, niin voi heidän kanssaan jutella miten heillä on mennyt, mitkä ratkaisut voisivat toimia ja niin edelleen, Jarkko Haukkala avaa.

 

Yritys kokee, että päätös olla lähtemättä ensimmäiseen projektiin oli oikea. He ovat nyt valmiimpia ja ovat myös löytäneet vastauksia oikeisiin kysymyksiin. Vaikka projekti on haastatteluhetkellä edelleen kesken, niin siihen on selkeästi jo mahtunut monta arvokasta toimenpidettä ja tulosta. Jos yksi tulos tulisi nostaa yli muiden, liittyykin se laajempaan kuvaan omasta vientitoiminnasta.

 

Tähän mennessä paras on ollut se, että on kirkastunut se mitä me viemme. Mitkä ovat ne tuotteemme, joita meidän ylipäätään kannattaa viedä ulkomaille. Projekti on pakottanut miettimään sitä aika paljon, ja on löytynyt se keihäänkärki. Kova työ tässä on ollut, mutta on ollut palkitsevaa ja varmasti auttaa monessa muussakin asiassa kuin vain tässä projektissa, kertoo Jarkko Haukkala.

 

Haastatteluhetkellä odotukset liittyvät tulevaan Japanin matkaan, jossa päästään muun muassa tapaamaan jälleenmyyjäehdokkaita Suomen suurlähetystössä. Tavoitteena olisi löytää yksi tai kaksi jälleenmyyjää, jotka arvostavat Iisakki Järvenpää Osakeyhtiön tuotteita ja toimintaa sekä päinvastoin.

 

Olisi kivijalkamyymälä, joka myy esimerkiksi miekkoja tai keittiöveitsiä, eli heidän laatutavaraansa, ja siellä olisi sitten meidän tuotteemme vierellä. Lisäksi heillä tulisi olla verkkokauppa.

 

Iisakki Järvenpäällä ollaan hyvin tyytyväisi projektin etenemiseen ja yhteistyöhön Viexpon kanssa. Etenkin asiakaslähtöisyys toiminnassa ja kommunikoinnin helppous saavat kiitosta.

 

Odotukset olivat korkealla kuvauksen perusteella ja ne ovat täyttyneet. Lisäksi yhteistyö on sujunut aivan loistavasti. Jos jotain tulee mieleen, niin Caritaa (Viexpon Senior Advisor Carita Pöntiö) on hyvin helppo lähestyä. Kaikki mitä olemme miettineet, on aina edennyt ja ratkaisu löytynyt. Upeaa, että projektia ei tehdä vain projektin takia, korostavat Tuija ja Jarkko Haukkala.

 

Kiitosta kerää myös se, että Viexpolta valvotaan projektirahan käyttöä tarkasti ja varmistetaan että yritykset saavat vastinetta rahalle. Lisäksi useat hyvät vinkit eri ammattilaisista ovat olleet arvokkaita.

 

Mitä vinkkejä Jarkolla ja Tuijalla on sitten jakaa muille vientiä suunnitteleville yrityksille? Oikea ajankohta ja ymmärrys siitä mitä viennissä pärjäämiseen vaaditaan sekä asiantuntija-apu, jota voi saada esimerkiksi tämänkaltaisten vientiprojektien kautta, korostuvat. Lopulta on tärkeä muistaa, että pitää itse olla valmis tekemään töitä.

 

Ehdottomasti suosittelemme, että tällaiseen projektiin kannattaa lähteä mukaan. Se mikä pitää huomioida on, että kukaan ei tuo tätä valmiina. Saat apua ja sellaisen raamin, johon tulee itse etsiä niitä vastauksia. Se on myös hyvä, että tulee se paimennus, niin että asiat tulee tehtyä, Jarkko Haukkala toteaa.

Myös se on hyvää, että joku katsoo laatikon ulkopuolelta, vierailla silmillä sitä omaa yritystä, päättää Tuija Haukkala.

 

 

Täällä voit tutustua tarkemmin Iisakki Järvenpää Osakeyhtiöön: https://www.iisakkijarvenpaa.fi/

 

Täältä pääset lukemaan lisää Viexpon vientiprojekteista yritysryhmille: https://viexpo.fi/vientipalvelut/vientiprojektit-yritysryhmille/