WINWIN-kasvuohjelma

 -Verkostosta voittoon kansallisesti ja kansainvälisesti

WINWIN – Verkostosta voittoon kansallisesti ja kansainvälisesti

WINWIN-kasvuohjelmassa keskipohjalaiset yrittäjät pääsevät yhdessä paneutumaan kansainvälistymisen ja digitalisaation teemoihin. Yhteisten työpajojen myötä muodostetaan kumppanuuksia, ja toteutetaan yhteisiä projekteja. Toiminnan toteuttaa Centria Ammattikorkeakoulu ja Viexpo. Toiminta on avointa kaikille ja kuulemme mielellämme toiveita, millaista toimintaa hankkeessa kannattaa toteuttaa.

 

Lisätietoja:

Maarit Mäkelä

+358 50 373 7044

maarit.makela(at)viexpo.fi

Kasvuohjelman toiminta

 

WINWIN-kasvuohjelmassa on seuraavia tavoitteita:

  1. Yritysten ja yrityskehittäjien verkosto toimii yhteistyön pohjana. Toimijoiden roolit ja palvelut yhteistyöprojektien toteuttamiseen on selkeytetty ja tukevat toisiaan.
  2. Yritykset selviävät Korona-pandemian ja muiden globaalien muutosten tuomista haasteista
  3. Yritykset hyödyntävät saatavilla olevia yrityskehitys- ja TKI-palveluita
  4. Keski-Pohjanmaalta ponnistaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.
  5. Alueen yritykset ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä hyödyntämällä liiketoimintaa tukevia digitaalisia työkaluja.
  6. Yritykset ja aluekehittäjäorganisaatiot oppivat toteuttamaan kaupallisia yhteisprojekteja, joissa hyödynnetään jokaisen toimijan resursseja ja osaamista.

 

Tavoitteisiin pyritään seuraavien toimenpiteiden kautta:

Työpaketti 1. Teema-aiheiden kartoitus ja tutkimus: Kartoitetaan yrityskentältä tulevat tarpeet työpajojen ja verkostotoiminnan teemoiksi.

Työpaketti 2. Bootcamp-työpajat: Työpajat toteutetaan yhdessä hankkeen toteuttajien kanssa, jokaisen erityisosaamista pajakohtaisesti hyödyntäen. Työpajojen sisältöjä ovat mm. seuraavat: digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, brändin rakentaminen, kansainvälistyminen ja vienti sekä tuote/palvelukehitys.

Työpaketti 3. Verkostotoiminta: Toteutetaan bootcampin kokemusten pohjalta alueen yrityksille verkostomaista yhteistoimintaa, jossa jaetaan omia tarpeita, onnistumisia ja haasteita. Tämän myötä syntyneitä ideoita jalostetaan yhteisprojekteiksi yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden yhteistyöllä.

 

Tuloksena yrityspalveluiden ja TKI-toimien hyödyntäminen helpottuu, digitaalisuus tulee tutuksi, kansainvälistymisen rahkeet kasvavat ja syntyy verkostoja, jotka ovat antoisia osallistujille.

WINWIN-kasvuohjelmaa rahoittaa Keski-Pohjanmaan Liitto, Kokkolan kaupunki, Centria Ammattikorkeakoulu ja Viexpo. Ohjelmaa hallinnoi Centria, ja Viexpo toimii osatoteuttajana.