Archive

Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Team Finland @ Kokkola Material Week

Karleby Karleby

Kokkola Material Weekillä tietoa Team Finland verkoston kasvun ja kansainvälistymisen palveluista ja rahoituksesta, sekä yritysten käytännön kokemuksia näistä.

Viexpo Virtual Export Event 2023

webbinarium

Viexport Virtual Export Event, det kostnadsfria specialevenemanget för främjandet av export och internationalisering, arrangeras för tredje gången 26-27.1.2023. Utöver främjandet av företags export och internationalisering byggs årets program upp kring dessa fyra teman: 1) Att urskiljas i digitala kanaler, 2) Nordiska marknadsmöjligheter, 3) Erfarenheter från livsmedelsexport, 4) Klusterbyggande.

Det österbottniska Kasvupolku®-programmet

Det österbottniska Kasvupolku är ett kostnadsfritt sparringsprogram för företag i Österbotten och Södra Österbotten. Det österbottniska Kasvupolku®-programmet för samman företagare, sparringspartner och samarbetspartner. Syftet är att ta fram nya idéer och kontakter som drivkraft till företagens utveckling.

Marknadsutsikter i Nederländerna

webbinarium

Efter Tyskland, Sverige och USA är Nederländerna Finlands fjärde viktigaste handelspartner. Hur går man in på den nederländska marknaden och vilken hjälp finns det att få för att påbörja export.