Lähde mukaan Suomalaiset maatalouskoneet Afrikkaan ja Lähi-Itään -hankkeeseen!

Lähde mukaan Suomalaiset maatalouskoneet Afrikkaan ja Lähi-Itään -hankkeeseen!

Mitä?

Hanke on suunniteltu maatalouskoneiden valmistajille ja alihankkijoille, ja sen tavoitteena on yhteistyössä ja pitkäjänteisesti työstää uusia markkina-alueita Afrikasta ja Lähi-idästä.

Hanke tarvitsee käynnistyäkseen 4–6 osallistuvaa yritystä. Tarkoitus on hakea hankkeelle rahoitusta Business Finlandin uuden Explorer Group pilottihankehaun kautta. Avustusta haetaan noin 10 000- 12 000 euroa/yritys ja siihen sisältyy messuosallistumiset. Hankekausi on yksi vuosi ja se voi alkaa aikaisintaan lokakuussa 2019.

Miten?

Hankkeessa kaikki yritykset pääsevät vaikuttamaan toimintaan ja jokaisen yrityksen toivoma kohdemarkkina tutkitaan ja siellä vieraillaan osallistuen esim. alan tapahtumiin, messuihin tai konferenssiin. Jokaiseen tapahtumaan lähdetään yhteisosastolla Viexpon tarjoaman konseptin mukaan ja avaimet käteen periaatteella. Viexpon toimii myös hankkeen hallinnoijana ja projektipäällikkönä koordinoiden hanketta ja messu- ym. osallistumisia.

Kultakin yritysten valitsemalta markkina-alueelta kerätään yritysten käyttöön markkinatietoa ja saadaan myös suoraan tietoa asiakkailta ja jälleenmyyjiltä tuotteiden toimivuudesta.

Huomatkaa, että kohdealue huomioiden on syytä varautua siihen, että jokin osa-alue hankkeesta jää toteutumatta Force majeure syystä.

Miksi?

  • Hanke lisää konkreettisilla toimilla yritysten markkinatietoa uusista tulevaisuuden markkinoista
  • Hanke yhdistää markkinaselvitykset ja messutapahtumat kohdemaassa yhdeksi tietolähteeksi
  • Hanke helpottaa yritysten verkostoitumista uusilla vaikeammin saavutettavilla alueilla
  • Hankkeen yhteistoiminnallisuus avaa yritykselle näkökulmia uusista potentiaalisista alueista
  • Hankkeessa tehdään pitkäjänteisiä suunnitelma tapahtumiin osallistumisesta, jolloin yritykset voivat hyvissä ajoin suunnitella suuntautumista ko. markkinoille

Lisäksi

  • Yhteisosastolla yritykset saavat enemmän näkyvyyttä, ja osallistuminen on kustannustehokasta, kun kustannuksetkin jaetaan
  • Yritykset verkostoituvat myös keskenään, ja jakavat kokemuksiaan ja kontaktejaan

Hankekuvauksen löydät myös tulostettavasta esitteestä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen mukaan hankkeeseen viimeistään 21.6.2019 lomakkeella.

Lisätietoja hankkeesta ja siihen osallistumisesta: