U.S. Energy Market tapahtuma Vaasa Energy Weekillä onnistui hienosti

U.S. Energy Market tapahtuma Vaasa Energy Weekillä onnistui hienosti

Martina Buss, Viexpo

Commissioner Tim Echols, Georgia Public Service Commission, toi puheenvuorossaan esiin näkökulmia siitä, miten suomaisyritysten kannattaa lähestyä USA:n markkinoita. Hän huomautti mm., että esimerkiksi hänen oma osavaltionsa Georgia on kaksi kertaa suurempi kuin Suomi. Tällöin onnistuminen pelkästään näillä markkinoilla tuo yritykselle valtavan uuden markkinan kotimaan markkinoiden lisäksi. Omalle yritykselle sopiva markkina-alue kannattaa kuitenkin valita sen mukaan, missä yrityksen tuotteille tai palveluille on kysyntää.

Paneelikeskustelussa nostettiin esiin, miten tärkeää on, että USA:n markkinoista kiinnostuneet aloittavat käymällä kyseisellä markkinalla. Markkinaan ei voi tutustua käymättä paikan päällä. Lisäksi korostettiin kontaktien ja verkostojen merkitystä sekä ymmärrystä maan tavasta tehdä kauppaa. Esim. Gen-H:lle yksi käynti markkinoilla riitti, kun verkostot olivat kunnossa.

Keskusteltiin myös vastavuoroisuuden merkityksestä. Kun kauppoja tehdään, on molemmin puolinen hyöty pelkästään eduksi. Kiinnostava yksityiskohta keskustelussa oli yhteistyön mahdollisuudet Euroopan markkinoilla jo olevien USA:n yritysten kanssa. Näiden omalla markkinalla jo toimivien yritysten kautta, voivat myös markkinat USA:ssa avautua uudella tavalla.

Keskustelussa tuotiin esiin myös tarjolla oleva apu ja sen merkitys kasvuhaluisille yrityksille. Tarjolla on myös erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, joita suomalaisyritysten kannattaa hyödyntää. Summatkin olivat mittavia.

Suomen liittyminen NATOn jäseneksi toi lisäksi esiin näkökohtia, joita suomaisten vientiyritysten kannattaa pohtia oman yrityksensä näkökulmasta.

1. Hankinnoissa markkina on todella mittava, ja tuotteiden ja palveluiden kysyntä erittäin monipuolinen. Hankinnoissa ei siis keskitytä pelkästään tuotteisiin, joka ensisijaisesti mielletään sotilaallisissa yhteyksissä tarpeelliseksi. Kysyntää on hyvin monipuolisesti eri alojen tuotteista. Tällöin vain mielikuvitus on rajana, kun pohtii mitä oma yritys voisi hankinnoissa tarjota.

2. Markkinaa kannattaa lähestyä tarkasti ja määrätietoisesti fokusoiden ja myös tarjota vain sellaista, jossa omalla yrityksellä on vankkaa osaamista ja annettavaa. Maine on erittäin oleellinen osa päätöksentekoa.

3. Suomi on hiljattain liittynyt Natoon, ja on sitä kautta myös tuttu lähes kaikkialla USA:ssa. Tätä tunnettuutta ja näkyvyyttä kannattaa nyt hyödyntää, jos USA:n markkinat kiinnostavat. Osa tunnettuustyöstä on jo tehty.

Kiitos asiantuntijoille kiinnostavista puheenvuoroista: Tim Echols, Commissioner, Georgia Public Service Commission, Jarkko Surakka, Managing Director, Epinova Oy, Minna LeVine, CEO, Chamber of Eco Commerce, Paul Wertz, CEO, SherpaWerx, Joakim Berg, CTO, Gen-H Oy, Kristian Schrey, CEO, Viexpo.

Kirjoittaja Martina Buss vastaa Viexpolla viestinnästä ja hallinnosta.