Uutiset

Onnistuneen rekrytoinnin tuloksena Viexpolla aloittaa syksyllä uusi kansainvälistymisasiantuntija. Valitsemamme asiantuntija vakuutti koko haastattelutiimin. Hänellä on vahvaa osaamista tehtävän alalta ja hyvät alueelliset verkostot, minkä ansiosta arvoimme hänen pääsevän nopeasti kiinni tehtävän vaatimiin toimenpiteisiin. Annamme valitulle rauhan irrottautua nykyisistä tehtävistään, joten kerromme tarkemmin Viexpon uudesta tiimijäsenestä syksyllä, kun...

Viexpon asiantuntijatiimi tarvitsee täydennystä. Haemme iloiseen tiimiimme kokenutta ammattilaista kansainvälistymisasiantuntijan tehtävään auttamaan yrityksiä aloittamaan tai kehittämään vientitoimintaansa yhdessä Viexpon muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarjolla on mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtävä, johon voi omalla osaamisellaan vaikuttaa. Tärkeä osa työtehtäviä on työskennellä pk-yritysten kanssa neuvoen heitä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen.Erityistehtäväsi on auttaa Pohjanmaan...

Osuuskunta Viexpon vuosi 2021 alkoi parhaalla mahdollisella tavalla, kun Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti lisäyksen toiminnan valtion rahoitukseen. Se on tervetullut tunnustus Viexpon, sen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä. Tämä antoi meille uutta voimaa jatkaa tätä erittäin tärkeää työtämme ja ennen kaikkea kehittää pohjoismaista...

Lauri Laaksonen on uusin lisä Viexpon tiimiin, sillä hän aloitti tehtävässään markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana vuoden 2022 alussa. Tätä ennen Lauri työskenteli jatko-opintojen parissa Vaasan yliopistossa, josta hän valmistui vuoden 2021 lopussa kauppatieteiden tohtoriksi pääaineena markkinointi. Vuonna 2016 valmistuin Hankenista kauppatieteiden maisteriksi pääaineena markkinointi ja viimeiset...

“Ulos maailmaan!” (G.A.Serlachius) Vienti on Suomen elinehto, jonka merkityksen kansakunnallemme jo entisaikojen maamme teollistajat osoittivat omalla yritystoiminnallaan ja esimerkillään. Viennissä on syytä omata ”mitään pelkäämätön” luonne ja avoin mieli. Maailma on täynnä mahdollisuuksia ja asiakkaita hyville suomalaisille tuotteille; olkoon nämä sitten henkisiä, aineellisia ja useinkin näiden...

Osuuskunta Viexpo nimeää vuosittain Viexpon Vientilähettilääksi yhden yrityksen ja yhden henkilön. Haluamme kiittää Vientilähettiläitä heidän arvokkaasta työstään kolmen Pohjalaismaakunnan viennin ja vientiyritysten hyväksi. Toivomme, että Vientilähettiläät edelleen jakavat osaamistaan alueen kansainvälistä yritystoimintaa jo harjoittaville tai sitä harkitseville yrittäjille. Viexpon vuoden 2021 Vientilähettilääksi on valittu Caraway Finland...

Viexpon asiantuntijatiimi tarvitsee täydennystä. Haemme iloiseen tiimiimme viestinnän asiantuntijaa avuksemme erilaisiin viestinnän ja hallinnon tehtäviin. Tarjolla on mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtävä, johon voi omalla osaamisellaan vaikuttaa. Viestinnän asiantuntija työskentelee viestinnästä ja hallinnosta vastaavan työparina ja tekee läheistä yhteistyötä koko tiimin kanssa. Tehtäviisi kuuluu itsenäisiä tehtäväkokonaisuuksia kuten tapahtumien järjestämiseen,...