Kasvuhaluiset pk-yritykset vastasivat Viexpon kyselyyn viennin tilasta 2023

Kasvuhaluiset pk-yritykset vastasivat Viexpon kyselyyn viennin tilasta 2023

Kasvuhaluiset pohjalaismaakuntien pk-yritykset vastasivat Viexpon kyselyyn viennin tilasta 2023. Yritykset ovat tunnistaneet omat tarpeensa. Lähes kaikki vastaajayritykset tavoittelevat kasvua, ja lähes 75 % niistä tarvitsee apua tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Pohjoismaat ovat edelleen merkittävä kasvava markkinana, ja Eurooppa säilyttää tärkeän roolinsa. Pohjois-Amerikan, erityisesti Yhdysvaltojen, merkitys on kasvussa. Vaikka Aasian osuus kokonaisuudessaan vähenee, on Japani edelleen kiinnostava markkina-alue.

Yritykset ovat kokeneet Viexpon palvelujen vaikuttaneen positiivisesti heidän vientitoimintaansa. Lisäksi ne yritykset, jotka ovat hyödyntäneet Viexpon palveluita, ovat erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

Kiitämme yrityksiä arvokkaista vastauksista ja oivalluksista sekä toivotamme heille menestystä vientitoiminnassaan.

Raportissa enemmän yritysten näkemyksiä

  • Kasvumahdollisuudet: Raportti tarjoaa näkymän kasvuhakuisiin yrityksiin ja niiden tarpeisiin.
  • Markkinatrendit: Pohjoismaat, Eurooppa, Yhdysvallat ja Japani
  • Viexpon palvelut: Yritykset arvostavat Viexpon palveluita.