Author: viexpo

Onnistuneen rekrytoinnin tuloksena Viexpolla aloittaa syksyllä uusi kansainvälistymisasiantuntija. Valitsemamme asiantuntija vakuutti koko haastattelutiimin. Hänellä on vahvaa osaamista tehtävän alalta ja hyvät alueelliset verkostot, minkä ansiosta arvoimme hänen pääsevän nopeasti kiinni tehtävän vaatimiin toimenpiteisiin. Annamme valitulle rauhan irrottautua nykyisistä tehtävistään, joten kerromme tarkemmin Viexpon uudesta tiimijäsenestä syksyllä, kun...

–avain uusiin mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä? Lauri Laaksonen Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on noussut esille avaintekijänä liiketoiminnan kehittämisessä. On kyseessä sitten oman maan markkinat tai kansainväliset pelikentät, niin se miten asiakas kokee mm. markkinointiviestin tai tuotteen/palvelun käytön vaikuttaa siihen mitä hän ajattelee, tuntee ja toimii suhteessa yritykseen. Haaste on siinä,...

Viexpon kansainvälistymisasiantuntijalle jokainen työpäivä on erilainen. Yhteistä on kuitenkin se, että yrityksiä autetaan viennin ja kansainvälistymisen kysymyksissä – joka päivä....

Viexpon asiantuntijatiimi tarvitsee täydennystä. Haemme iloiseen tiimiimme kokenutta ammattilaista kansainvälistymisasiantuntijan tehtävään auttamaan yrityksiä aloittamaan tai kehittämään vientitoimintaansa yhdessä Viexpon muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarjolla on mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtävä, johon voi omalla osaamisellaan vaikuttaa. Tärkeä osa työtehtäviä on työskennellä pk-yritysten kanssa neuvoen heitä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen.Erityistehtäväsi on auttaa Pohjanmaan...

Osuuskunta Viexpon vuosi 2021 alkoi parhaalla mahdollisella tavalla, kun Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti lisäyksen toiminnan valtion rahoitukseen. Se on tervetullut tunnustus Viexpon, sen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä. Tämä antoi meille uutta voimaa jatkaa tätä erittäin tärkeää työtämme ja ennen kaikkea kehittää pohjoismaista...

Voiko kuka vain tähdätä vientiin? –Voi.Voiko kuka vain onnistua viennissä? –Ei.Viennissä voi onnistua vain todella selkeällä kilpailuedulla ja kovalla työllä! Kun yrityksessä halutaan rakentaa vientikauppaa määrätietoisesti niin, että siitä tulee yksi yrityksen tukijaloista, ja myös tuottava, tulee erityisesti alkuvaiheessa olla valmis resursoimaan vientiä. Vientipäätös ei voi...

Martina Buss, Viexpo NordicHub on suomalaisten klustereiden yhteinen alusta, joka kokoaa klusterit ja toimijat yhteen. NordicHub on myös verkosto, joka kokoaa Pohjoismaiset klusterit ja verkostot yhteiseen keskusteluun viennin ja kasvun lisäämiseksi. Pohjoismainen yhteistyö ja verkostot ovat tulevaisuuden tapa kasvaa ja kehittyä. Vuoden 2021 aikana Viexpolla on panostettu...

Vuodesta 2022 on tulossa todella vilkas messuvuosi. Maailma on jälleen pikkuhiljaa aukeamassa. Keski-Euroopassa messuja on toteutettu jo jonkin aikaa ja vastaanotto on ollut todella positiivista. Kaikki tiedostavat, että aluksi messut ovat todennäköisesti pienempiä, niissä on vähemmän kävijöitä ja löytyy muitakin muutoksia entiseen verrattuna. Toisaalta tulee selkeää...

Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi yritysryhmän vientiprojektin tavoitteena on käynnistää ja kehittää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa toimivien yritysten vientiä Ruotsiin digitaalisia myyntikanavia hyödyntäen. Verkkokauppa ja digitaalisuus ovat muuttaneet sekä kuluttajien, että yritysasiakkaiden ostokäyttäytymistä, ei pelkästään koronapandemian myötä, vaan jo sitä ennen. Digitaaliset myyntikanavat...

Luomuelintarvikeyritysten vientiprojektin tavoitteena on kehittää luomuelintarvikeyritysten vientitoimintoja kokonaisvaltaisesti sekä yhteisten että yrityskohtaisten toimenpiteiden avulla. Vientiprojektiin osallistuu sekä kokeneempia yrityksiä että viennin alkuvaiheessa olevia yrityksiä. Sisällöt ovat kuitenkin hyvin samantapaisia ja yhteisoppimista syntyy vientiprojektin sisällä tehtävien work shopien ja muiden yhteisten toimenpiteiden aikana. Tärkeimpinä sisältökokonaisuuksina vientiprojektissa näkyy...