Author: viexpo

Slutet av våren och försommaren har varit mycket spännande tider på Viexpo. Vi startade rekryteringsprocessen i början av maj, och har haft en möjlighet att bekanta oss med mycket intressanta sakkunniga. Vår rekryteringskampanj lyckades utmärkt. Vi fick 73 ansökningar till de två lediga platserna som internationaliseringsexpert....

Viexpos team behöver förstärkning. Vi söker två erfarna internationaliseringsexperter till vårt glada team för att tillsammans med Viexpos övriga experter hjälpa företagen att påbörja eller utveckla sin exportverksamhet. En viktig del av arbetsuppgifter är att jobba med SMF-företagen och ge dem råd angående export och internationalisering. Som internationaliseringsexpert...

År 2019 gick det väldigt bra för många exportföretag med tillväxt och genombrott på nya marknader. Ännu i början på 2020 var framtidsutsikterna goda, något som skulle ändras drastiskt på en väldigt kort tid. Coronaviruset har drabbat hela världen och slår hårt mot ekonomin. Det...

Nya marknader och kunder VAD? Projektet är ämnat för företag som erbjuder tjänster och produkter som underleverans för båt- och fartygsbranschen. Målsättningen är att tillsammans och långsiktigt kartlägga nya marknader och kunder för företag som deltar i projektet samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på exportmarknader....

Bygg- och infrabranschens företag -öppna marknader i Sverige och Norge Vad? Projektet är ämnat för företag som erbjuder tjänster och produkter samt underleveranser för byggnads- och infrabranschen. Målsättningen är att tillsammans och långsiktigt kartlägga nya marknadsområden och kunder i Sverige och Norge för företag som deltar i projektet...