Author: viexpo

Martina Buss, Viexpo ”Hållbarhetsfrågor är inte bara en trend eller marknadsföringstrick. De utgör ett avgörande element för att öka företagens omsättning och stärka deras ställning på marknaden. Under mina år av arbete med olika företag, både inom Finland och internationellt, har jag sett hur vissa företag...

Ur exportföretagens perspektiv är den nordiska marknaden första anhalt då företag planerar sina första exportsatsningar. Finlands medlemskap i Nato har gett Finland mera synlighet internationellt och det hoppas vi att exportföretagen kan utnyttja till sin fördel. ...

År 2023 har Viexpo återigen fint överträffat sina mål. Vi träffade företag mer än 1000 gånger och hade kontakt med företaget nästan 6500 gånger. Ny kundanskaffning introducerade våra tjänster till 750 företag. Vi tog 91 företag till internationella marknader, 13 företag deltog i exportprojekt för företagsgrupper...

Linda Jansson har börjat på Viexpo som kommunikations- och marknadsföringsexpert 2.1.2024. Linda har tidigare jobbat som projektledare på Centria och hjälpt företag utveckla sin internationella rekrytering. Linda är en glad och produktiv expert, som är van att koordinera stora helheter såsom projekt och evenemang. Hennes styrka...