Author: viexpo

Viexpo får mera förstärkning när Michelle Sand börjar som praktikant vid kontoret i Vasa. Michelle är ekonomie magisterstuderande vid Hanken i Vasa där hon läser handelsrätt som huvudämne. Från tidigare har hon redan en magisterutbildning i statskunskap med medier och kommunikation. På Viexpo kommer Michelle att försöka...

Kan du göra affärer på engelska? Hur går det med försäljningen av dina tjänster och produkter, t.ex. på mässor? Är osäkerhet i språkfärdigheter ett hinder för affärer? Viexpo förbereder ett utbildningsprojekt ämnat för företag med avsikten att förbättra färdigheterna i engelska. Målsättningen är ett ledigt och...

Viexpo har igen fått förstärkning när Nhat Pham har börjat som praktikant från början av september. Nhat Pham är en tredjeårsstudent i International Business vid Vasa yrkeshögskola. Hennes hemstad är en kuststad i centrala Vietnam. Hon flyttade till Finland för 3 år sedan. ”Jag har haft möjlighet...

Viexpos team har får förstärkning under våren när Jenna Nåhls har börjat hos oss som om International Business Trainee praktikant. Jenna studerar andra året vid Vasa yrkeshögskola för att bli tradenom med inriktning på internationell handel. ”Viexpo är intressant, eftersom jag vill få erfarenheter om internationell verksamhet....

”Året 2020 kommer att leva kvar i vårt minne på ett alldeles speciellt sätt. För exportföretagen har det betytt osäkerhet och en hel del förändring. Även för Viexpo som organisation medförde den nya situationen med sig en hel del förändring – förändring ger dock en...