Author: viexpo

Företagen kan fortfarande använda tjänsterna Analys och Konsultering. På grund av coronavirusepidemin ändras utvecklingstjänsterna för företag så att företagen kan utveckla sin verksamhet och trygga kontinuiteten i sin verksamhet i denna undantagssituation. Den viktigaste ändringen gäller prissättningen av tjänsterna. Stödnivån höjs tillfälligt för tjänsterna så att företaget betalar 30 euro +...

Viexpo hjälper med ansökningen. Ni har väl noterat att förutom Business Finland kommer också NTM-centralen att öppna en finansiering för att hjälpa företagen under Corona krisen. Staten har dessutom ökat budgeten för dessa finansieringar. Bilden visar vilken finansiering företaget kan ansöka om i coronakrisen. NTM-centralens finansiering är...

Business Finlands nya företagsfinansiering för krissituationer ger SME-företag och midcap-företag en möjlighet att blicka framåt och utveckla verksamheten målinriktat för att överkomma coronavirusets påverkan. Det finns två typer av finansiering. Den ena är till för att planera och göra förundersökningar (max. 10 000 euro) och den andra för att förverkliga utvecklingsarbetet (max 100 000...

Ni har väl noterat att flera aktörer har samlat coronainformation för företagare på sina webbplatser?Vi har samlat nedan länkar som säkert är till nytta när man söker information. På Arbets- och näringsministeriets webbplats finns frågor och svar. Dessutom finns där samlade alla aktuella pressmeddelanden.På den finska...

Samhället har på kort tid satts i en helt ny och oförutsägbar situation p.g.a. coronaviruset. Det är naturligtvis viktigt att förhindra virusspridningen på alla sätt. Vår hälsa är trots allt viktigast och tillsammans bär vi ansvar för det. Det står dock klart att företagen kommer att stå inför tuffa utmaningar...

Viexpo följer regeringens rekommendationer och inhiberar alla evenemang som planerats för våren. Vi informerar om ändringarna på våra hemsidor och sociala medier. Viexpos personal kommer att tillsvidare jobba på distans. Vi kommer dessutom att tills vidare sköta de flesta kontakterna per distans. Viexpo följer utvecklingen av situationen aktivt och följer...

Den 2 mars började en ny praktikant Disa Laine på Viexpos kontor i Vasa. Disa kommer att jobba med oss fram till slutet av maj. Jag är ekonomie magisterstuderande från Vasa Universitet och kommer ursprungligen också härifrån Vasa. Som huvudämne studerar jag handelsrätt och som sidoämne...

V A D ? Projektet riktar sig till företag inom skogsbranschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Kanada. För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår i ca ett år. Avsikten är att söka...

Viexpos utbildningar, evenemang, mässor och exportfrämjande resor hittar du nu behändigt i Evenemangskalendern på våra hemsidor: https://viexpo.fi/sv/kalenteri/ Vi har med även de evenemang som vi arrangerar tillsammans med våra samarbetsparter och de öppna utbildningarna och evenemangen som ingår i våra olika projekt. Bekanta dig gärna med kalender och dess...