Author: viexpo

Konsulttjänster riktade till företag är en viktig del av Viexpos verksamhet och internationaliseringstjänster. Under 50 år har Viexpo byggt upp ett brett nätverk runtom i världen. Du kan få tillgång till detta nätverk genom våra experter, som ställer sin stora kompetens och mångsidiga erfarenhet till...

Heidi Asplund studerar språk vid Vasa universitet med huvudämnet Finska som andra inhemska språk. Hon har tidigare studerat och jobbat som farmaceut i Åbo. Planen är att bli utexaminerad våren 2019 och försörja sig som översättare i framtiden. I vår jobbar hon under tre månader...

TRÄFFA BESLUTSFATTARE FRÅN SÖDRA TYSKLANDS ENERGIINDUSTRI I MÜNCHEN DEN 3.5.2018!   Du kan diskutera och nätverka med beslutsfattare från tyska kommuner, energiintensiva företag och  energikraftverk. Viexpo erbjuder i samarbete med Tysk-Finska Handelskammaren ett helhetspaket till evenemanget. I resepaketet ingår deltagande i  evenemanget, flyg och inkvartering samt Viexpos reseledares tjänster under resan (svenska,  finska, tyska). Som tilläggstjänst erbjuder Viexpo möjlighet till one-to-one-möten med representanter för de tyska företagen samt vid behov tolkningstjänst.   Mera information: Kajsa Emmerich kajsa.emmerich@viexpo.fi 050 309 2810...

GASTECH ÄR VÄRLDENS LEDANDE EVENEMANG FÖR GAS-, LNG-, OCH ENERGIINDUSTRIN  DÄR MAN HAR MÖJLIGHET ATT DELTA I EN KONFERENS MED HÖG PROFIL SAMT BEKANTA  SIG MED UTSTÄLLARNA OCH VÄRLDSMARKNADEN.   Kom med Viexpo till Barcelona för att träffa ledande aktörer från hela världen! På plats är bl.a. andra  energibolag, skeppsbyggare, teknologibolag, EPC-entreprenörer, nationella och internationella oljebolag samt teknologiföretag som alla har en viktig  roll i den internationella värdekedjan för energi. Nya teknologier och industrins utveckling står i  fokus både på konferensen och på mässan.   Mera information: Kristian Schrey kristian.schrey@viexpo.fi 050 572 8253...

Maarit Mäkelä på Viexpos kontor i Karleby är moderskapsledig. Som hennes vikarie i företagens exportärenden fungerar Jani Takamaa, som nås på telefon 050-512 3755 eller jani.takamaa(at)viexpo.fi Jani har en mångsidig erfarenhet av företagsverksamhet och internationalisering i olika branscher och hjälper företag oavsett bransch. ”Jag är uppvuxen i...

Viexpo stöder aktivt unga i början av sin arbetskarriär och erbjuder arbetserfarenhet för framtidsbyggare. Denna vår jobbar Julia Ruotsi som universitetspraktikant i kommunikation och Martina Buss som KEKO-praktikant. För praktikanterna är erfarenheten betydelsefull och som arbetsgivare vill Viexpo stöda de unga i början på sin...

WOMEN WITH IMPACT KOM TILL FINLAND! Cirka två hundra människor samlades till Hanken igår för att lyssna på inspirerande tal om nyttan av jämställdhet. Av världens mest jämställa länder är fyra från Norden (Finland, Island, Norge och Sverige) och det är något att vara stolt över....

Sammanlagt 58 projektidéer lämnades in till den nationella idé-efterlysningen för landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utvärderingsgruppen har valt elva förslag som bäst stöder programmets målsättningar till vidare beredning. Viexpos projektidé kommer att beredas vidare och projektets mål är att utveckla den...

För att maximera effektiviteten och snabba till processen levererar vi nu översättningar via vårt nya internetbaserade system, fortfarande med kvalitet och snabbhet som våra ledord. Vi möjliggör och underlättar den internationella kommunikationen i ditt företag, oberoende bransch eller användningsändamål. 1. Sätt in dokumentet som du vill...