Author: viexpo

Ansökningstiden för detta har gått ut. Viexpos team behöver förstärkning. Vi söker en kommunikationsexpert till vårt glada team för att hjälpa oss i olika kommunikations- och administrativa uppgifter. Vi erbjuder en intressant och mångsidig position som man kan påverka genom sitt eget kunnande. Kommunikationsexperten arbetar tillsammans med den ansvarige...

Viexpo får mera förstärkning när Michelle Sand börjar som praktikant vid kontoret i Vasa. Michelle är ekonomie magisterstuderande vid Hanken i Vasa där hon läser handelsrätt som huvudämne. Från tidigare har hon redan en magisterutbildning i statskunskap med medier och kommunikation. På Viexpo kommer Michelle att försöka...

Viexpo har igen fått förstärkning när Nhat Pham har börjat som praktikant från början av september. Nhat Pham är en tredjeårsstudent i International Business vid Vasa yrkeshögskola. Hennes hemstad är en kuststad i centrala Vietnam. Hon flyttade till Finland för 3 år sedan. ”Jag har haft möjlighet...

Viexpos team har får förstärkning under våren när Jenna Nåhls har börjat hos oss som om International Business Trainee praktikant. Jenna studerar andra året vid Vasa yrkeshögskola för att bli tradenom med inriktning på internationell handel. ”Viexpo är intressant, eftersom jag vill få erfarenheter om internationell verksamhet....

”Året 2020 kommer att leva kvar i vårt minne på ett alldeles speciellt sätt. För exportföretagen har det betytt osäkerhet och en hel del förändring. Även för Viexpo som organisation medförde den nya situationen med sig en hel del förändring – förändring ger dock en...

Matias Rosström anslöt sig till Viexpo teamet den 1.4.2021 och fungerar nu som Brand&Communications Advisor. Matias har en lång erfarenhet inom mediabranschen dels som egen företagare och som anställd. Han har arbetat bl.a. små och stora Tv-projekt och reklamer, konserter, företagsevents och mässor, företags branding, digital...