Author: viexpo

Kåre Björkstrand har 24.8.2020 börjat som Senior Advisor på Viexpo. Kåre är i första hand verksam inom Österbotten, från Jakobstad till Kristinestad, men träffar företag var än det behövs utvecklingsåtgärder för export. Kåre har lång erfarenhet som exportchef i ett mellanstort företag inom livsmedelsbranschen. Tidigare sålde...

–Naturligtvis tillväxtmöjligheter för finländska smf-företag inom industrin och underleverantörskedjor inom industrin Kom med! Tyskland med sina 16 delstater är den viktigaste handelspartnern för Finland. Bara inom en av delstaterna kan kundpotentialen vara mångfaldig jämfört med Finland. Coronakrisen har lett till att underleverantörskedjor omorganiseras inom Europa och troligtvis allt...

Anne Viitala har 10.8.2020 börjat som Senior Advisor på Viexpo. Hennes specifika ansvarsområde är Södra Österbotten där hon kommer att hjälpa alla regionens SMF-företag i frågor som gäller export och internationalisering. ”Först vill jag träffa alla möjliga samarbetspartners för att tillsammans fundera på hur vi kunde...

Slutet av våren och försommaren har varit mycket spännande tider på Viexpo. Vi startade rekryteringsprocessen i början av maj, och har haft en möjlighet att bekanta oss med mycket intressanta sakkunniga. Vår rekryteringskampanj lyckades utmärkt. Vi fick 73 ansökningar till de två lediga platserna som internationaliseringsexpert....

V A D ? Projektet riktar sig till företag inom skogsbranschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Kanada. För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår i ca ett år.Avsikten är att söka finansiering via...