Exportprojekt till Norge

Exportprojekt till Norge

Företagsgruppsprojektet är riktat till företag inom olika industribranscher. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Norge.

För att projektet ska kunna förverkligas behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår ca 1,5 år. Avsikten är ansöka om finansiering via Landsbygdsprogrammet. Stödet är 75% av helhetskostnaderna, och företagen betalar själva resterande 25% av kostnaderna. Företagens andel uppskattas till ca 2500e beroende på vilka tjänster företaget väljer.


Projektets innehåll:

  • Ett nätverksskapande evenemang
  • Företagsspecifika marknadsundersökningar
  • Kontaktsökning och bokning av möten för de deltagande företagen på målmarknaden
  • Besök på målmarknaden, eventuella möten hos potentiella kunder, t.ex. i samband med ett evenemang som väljs enligt företagens önskemål.


Mervärde för deltagarna

  • De deltagande företagen får via konkreta handlingar information om nya marknader
  • Nätverksskapande aktiviteter som gynnar företagen
  • Genom samarbete får de enskilda företagen också mera synlighet


Viexpo fungerar som projektadministratör och koordinerar projektet samt verksamheten i projektet.

En utskrivbar broschyr.


Blev du intresserad?

Ta kontakt:

Katja Jankens
+358505738876                                                            
katja.jankens@viexpo.fi