U.S. Energy Market-evenemanget på Vaasa Energy Week var en framgång

U.S. Energy Market-evenemanget på Vaasa Energy Week var en framgång

Martina Buss, Viexpo

Commissioner Tim Echols, Georgia Public Service Commission, presenterade olika perspektiv på hur finländska företag bör förhålla sig till den amerikanska marknaden. Han påpekade bland annat att hans egen stat, Georgien, är dubbelt så stor som Finland. I det här fallet kommer framgång på denna marknad ensam att ge företaget en enorm ny marknad utöver den inhemska marknaden. Det lönar sig dock att välja ett lämpligt marknadsområde för ditt företag utifrån var det finns efterfrågan på företagets produkter eller tjänster.

Paneldiskussionen belyste hur viktigt det är för de som är intresserade av den amerikanska marknaden att börja med att besöka den marknaden. Du kan inte utforska marknaden utan att besöka den. Dessutom betonades vikten av kontakter och nätverk samt förståelse för landets sätt att göra affärer. T.ex. För Gen-H räckte det med ett besök på marknaden när nätverken var i ordning.

Vikten av ömsesidighet diskuterades också. När affärer görs är ömsesidig nytta bara fördelaktig. En intressant detalj i diskussionen var möjligheterna till samarbete med amerikanska företag som redan finns på den europeiska marknaden. Genom att dessa företag redan är verksamma på den egna marknaden, kan även marknaderna i USA öppnas upp på ett nytt sätt.

I diskussionen belystes också det stöd som finns att tillgå och dess betydelse för tillväxtorienterade företag. Det finns också olika finansieringsmöjligheter som finländska företag bör utnyttja. Det rörde sig också om betydande summor.

Finlands inträde i Nato lyfte också fram aspekter som finländska exportföretag borde beakta ur sina egna perspektiv.

1. Inom upphandling är marknaden mycket stor och efterfrågan på produkter och tjänster är mycket varierande. Upphandlingen fokuserar med andra ord inte enbart på produkter som i första hand anses nödvändiga i militära sammanhang. Det finns en stor efterfrågan på produkter från olika områden. I det här fallet är det bara fantasin som sätter gränser när man funderar på vad det egna företaget kan erbjuda i upphandlingar.

2. Man bör närma sig marknaden noggrant och målmedvetet med fokus och även erbjuda endast det där det egna företaget har gedigen kompetens och något att ge. Ryktet är en mycket viktig del av beslutsfattandet.

3. Finland har nyligen anslutit sig till Nato och är därför bekant nästan överallt i USA. Detta erkännande och denna synlighet bör nu utnyttjas om den amerikanska marknaden är av intresse. En del av arbetet med att öka medvetenheten har redan gjorts.

Tack till experterna för deras intressanta bidrag: Tim Echols, Commissioner, Georgia Public Service Commission, Jarkko Surakka, Managing Director, Epinova Oy, Minna LeVine, CEO, Chamber of Eco Commerce, Paul Wertz, CEO, SherpaWerx, Joakim Berg, CTO, Gen-H Oy, Kristian Schrey, CEO, Viexpo.

Skribent Martina Buss ansvarar för kommunikation och administration på Viexpo.