”Det är alltid lättare och roligare att göra svåra saker tillsammans”

”Det är alltid lättare och roligare att göra svåra saker tillsammans”

–Erfarenheter från exportprojektet för ekologiska livsmedelsföretag

Martina Buss

Exportprojekt för ekologiska livsmedelsföretag (Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti) går mot sitt slut och jag fick möjlighet att delta i projektets avslutande möte. Jag är mycket glad över detta, eftersom entusiasmen hos representanterna för dessa deltagande företag mot det egna arbetet och mot det gemensamma exportprojektet är verkligen upplyftande. Denna atmosfär av positiv energi kommer att bära mig långt in i resten av veckan.

Information om projektet

Viexpo har koordinerat exportprojektet för ekologiska livsmedelsföretag i över två år och dess mål har varit att utveckla livsmedelsföretagens exportkompetens och exportförmåga på ett omfattande sätt. I exportprojektet har ingått både gemensamma och företagsspecifika åtgärder. Exportprojektet har fått finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet har också varit att öka samarbetet mellan de ekologiska företagen och utveckla exportkompetensen inom företagen. I exportprojektet har man jobbat med företagen kring följande teman: att vässa kommunikationen, att utveckla exportkapaciteten och genomföra marknadsundersökningar.

Sex livsmedelsföretag deltog i exportprojektet, varav en del var mer erfarna företag och en del var företag i ett tidigt skede av exporten. Företagen är verksamma i 5 olika landskap, vilket kraftigt ökade samarbetet mellan landskapen. De företag som deltog i exportprojektet är:

  • Ab Finnish Superberries Oy (ekologiska aroniaprodukter, Österbotten)
  • Moodfood Company Oy (ekologisk mysli, Österbotten)
  • Alavuden Öljynpuristamo Oy (ekologisk kallpressad rapsolja, Södra Österbotten)
  • Spices Chef Oy (ekologiska kryddor, Södra Österbotten)
  • Suomisen Maito Oy (Jymy glass, Egentliga Finland)
  • FP-Kotaja / Finnish Plant (ekologisk rosenbladssylt, Satakunta)

Under projektets gång har många av företagen gjort sina första exportaffärer eller fått marknadsöppningar på nya marknader. De företag som deltar i projektet har bl.a. besökt Biofach 2023 -mässan och hållit regelbundna möten där information om vidtagna åtgärder och erfarenheter har delats inom företagsgruppen.

Projektet har varit en succé

Vid det avslutande mötet var det svårt för företagen att dölja sin entusiasm. Det var gemensamt för alla företag att projektet har haft en positiv inverkan på företaget och att exportverksamheten har utvecklats. Någon har fått sina första exportkontrakt, till exempel Finnish Superberries till Danmark och Taiwan. Någon hittade vägen till en internationell webbutik, till exempel Fp-kotaja, som kom in i den sydkoreanska Market Kurly premium webbutiken. Dessutom som det tredje finländska företaget någonsin. För alla har exportkunnandet och -kapaciteten ökat eller förbättrats ytterligare, till exempel Alavuden Öljynpuristamo Oy, vars sikte är inställt på export under de närmaste åren. Moodfoods produkter har sålts i Rewe- och Edeka-butikerna. Spices Chef uppskattar inte bara ökad exportkunnande, utan också gemensamt lärande. De har också gjort förpackningsutveckling för flera målmarknader. Suomisen Maito Oy har däremot haft en mycket stark tillväxt i Finland under de senaste åren.

Alla var överens om att det som har uppnåtts av projektet för det egna företaget inte skulle ha varit möjligt utan det stöd och den hjälp som projektet har gett. Även Food From Finlands tjänster utnyttjades. Flera företag nämnde att deras kontaktnät har utökats avsevärt under projektets gång, ett exempel var att ett event som hölls på en ambassad som gav möjlighet att träffa kontakter som annars kanske inte skulle vara möjliga. Företagen konstaterade att ett enskilt finländskt SMF-företag inte kunde öppna sådana dörrar till världen.

”Projektet har varit en framgång i många avseenden och många företag har gjort sina första exportaffärer.” glädjas Kåre Björkstrand.

Kåre Björkstrand arbetar som exportrådgivare på Viexpo och hans specialkompetens är relaterad till livsmedelsexport. Han har arbetat som koordinator för exportprojektet och hållit i trådarna. Företagen berömmer hans kunskaper och färdigheter som projektledare. Företagens upplever att det att fokus nu har legat på väsentlig utveckling som är relevant för företaget självt till stor del beror på Kåres kompetens.

Samarbete är styrka

Projektets positiva effekter och utveckling kommer sannolikt att inspirera företag att investera i export och söka tillväxt genom export. Företagens erfarenheter är intressanta också för andra företag som planerar export. Vad kan vi åstadkomma tillsammans?

Här, liksom i de samarbets- och exportprojekt som Viexpo samordnar, betonar företagen gruppens betydelse för framgång. De har sparrat med varandra, delat med sig av sina lärdomar och erfarenheter och arbetat tillsammans för att hjälpa och stödja varandra. Det har t.o.m. uppkommit mycket konkret samarbete mellan företagen. Företagen lyfter starkt fram denna aspekt. Genom att arbeta tillsammans har man uppnått något som inte kunde ha uppnåtts på egen hand. Vikten av gruppens stöd kan inte betonas nog.

”Det är alltid lättare och roligare att göra svåra saker tillsammans!” sammanfattar Tuukka Turunen från Moodfood.

Jag vill rikta ett varmt tack till de ekologiska livsmedelsföretagen för att jag fick vara med och höra om deras erfarenheter. Jag vill också tacka företagarna för deras positivitet och entusiasm, som oundvikligen smittade av sig.