Allmänt

Konsumenternas intresse för matvarornas renhet, ursprung, spårbarhet, säkerhet och sundhet stiger starkt runtom i världen. Finländsk mat är för det mesta just det – naturligt, rent, säkert och hälsosamt. Vid sidan av vegetarisk och vegansk kost är också upplevelser en uppåtgående trend som inte endast...

Alla tillväxthungriga företag i området, oavsett företagets ålder, storlek eller affärsområde, kan ansöka om att få komma med i sparringen på Österbottens Tillväxtstig. Tillväxtstigens samarbetspartner önskar dock att särskilt företag som redan sysselsätter över 15 personer, och som behöver sparring särskilt för att hantera tillväxten,...

Viexpo tackar för det gångna året och önskar alla sina kunder och samarbetsparter en fridfull jultid och ett framgångsrikt nytt år 2019. Vi har ledigt under julhelgen och är tillbaka igen från början av januari.    ...

Södra Österbottens Tillväxtstig som arrangeras i år förenar två framgångsrika Tillväxtstigar när Södra Österbottens Tillväxtstig och Sydösterbottens Tillväxtstig förenar sina krafter! Den gemensamma Tillväxtstigen har som avsikt att vidga nätverket mellan de två områden och förstärka samarbetet. I förverkligandet av Södra Österbottens Tillväxtstig medverkar ett stort...

Friends & Brgrs: ”Vi är mycket glada över att ni uppskattar vårt arbete.” Kaj Fagerholm, ekonomidirektör och Peter Fagerholm, vd   Friends & Brgrs har genom ett spännande koncept lyckats hitta sin plats i en väldigt konkurrensutsatt marknad. Företagets satsningar på färska råvaror utan tillsatsämnen följer megatrenderna i...

Intressanta arbetsuppgifter, projekt och kolleger försäkrar att men trivs på Viexpo. Ett litet och dynamiskt företag möjliggör intern rörlighet och karriärsutveckling enligt egna intressen. Nyckeln till Viexpos framgång är personalen som hjälper sme-företagen och skräddarsyr en export stig för varge företag till den marknad som...

Universitetets jubileumsår till äran, startar Viexpo ett samarbetsprojekt tillsammans med NTM-centralen och Vasa universitet. Projektet ”50 students go to 50 SMEs” har som syfte att göra områdets företag, mångsidiga företagsliv och nätverk bekanta för studeranden redan under studietiden och engagera studerandena. Samarbetsprojektet är en del...