Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses igen 2023

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses igen 2023

Efter några tuffa pandemiår är det dags att satsa på arbetsgemenskapens välmående. Företag som tänker på jämställdhet, likabehandling och mångfald utvecklas snabbare, är mer innovativa, uppvisar större ekonomisk lönsamhet och framför allt mår deras anställda bättre.

Priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten delas ut våren 2023 för att vi ska kunna lyfta fram och tacka företagen som aktivt strävar efter mera jämställdhet och satsar på mångfalden i arbetslivet. Priset kommer att tilldelas ett företag som värdesätter jämställdhet och likabehandling i arbetsgemenskapen. Mångfalden ses som en viktig resurs som förvaltas omsorgsfullt. Företaget är ett bra ställe att arbeta på för alla människor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, språk, tro, funktionshinder, hälsotillstånd och sexuell läggning.

Vem som helst kan föreslå ett företag till Årets jämställdhetsföretag i Österbotten. Som kandidater efterlyses företag som erbjuder goda exempel på jämställdhet och/eller mångfalden i arbetslivet. Det går att nominera sitt eget företag, sin arbetsgivare eller till exempel en samarbetspartner. Vinnaren väljs av alla medverkande organisationer.

Kampanjen pågår på Facebook-sidan @5050ostrobothnia och på LinkedIn @Regional Council of Ostrobothnia. Kampanjen delas även på de medverkande organisationernas Facebook- och LinkedIn-sidor.


Årets jämställdhetsföretag 2023 i Österbotten


Tid för nominering är 18.1–17.2.2023. Nomineringar kan lämnas in här.

Priset delas ut vid Sustainable Branding Days -eventet som arrangeras i Jakobstad 9–11.5.2023.

Priset delas ut av

Österbottens förbund och Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo, Österbottens handelskammare

Mera information:

Anna Bertills, ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp
anna@bertillsjung.com, tel. 050 354 2720


Irina Nori, Österbottens förbund
irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644


Triinu Varblane, Teknologicenter Merinova
triinu.varblane@merinova.fi, tel. 044 332 3134