Aleksi Viitala förstärker Viexpos team

Aleksi Viitala förstärker Viexpos team

Viexpo har fått förstärkning i sitt team när Aleksi Viitala inledde sin tre månader långa praktik på Viexpo. Aleksi studerar internationell handel för tredje året vid Vasa yrkeshögskola.

”Jag har erfarenhet av att verka i en internationell miljö, och på Viexpo får jag mer värdefull erfarenhet. Det bästa med Viexpo är teamet och friheten att göra egna projekt”, säger Aleksi.

Aleksi arbetar också som geopolitisk strateg. Han utvärderar ständigt det världspolitiska läget och hur olika händelser kan påverka den internationella ordningen.

”Finland genomgår för närvarande en av de största geopolitiska förändringarna i sin historia, och den kommer att ha en stor inverkan på Finlands utveckling. Finländska företag som genom sin export skapar välstånd i Finland har en central roll. Det rådande världsläget kan dock få företagen att fundera på om riskerna är för stora för internationaliseringen”, analyserar Aleksi.

Aleksi kan hjälpa företag att skapa en strategi som tar hänsyn till geopolitiska risker på ett holistiskt sätt. Du kan kontakta Aleksi om du har frågor.

”Ensamma är vi svaga, tillsammans är vi starka!”, påminner Aleksi.

Aleksi Viitala: aleksi.viitala@viexpo.fi