Nyheter

Viexpos team behöver förstärkning. Vi söker en kommunikations- och marknadsföringsexpert till vårt glada team för att hjälpa oss i olika uppgifter inom kommunikations, marknadsföring och administration. Vi erbjuder en intressant och mångsidig position som man kan påverka genom sitt eget kunnande. Kommunikations. och marknadsföringsexperten arbetar tillsammans med den...

Viexpos nyheter 3/2023 har publicerats. I nyhetsbrevet hittar du information om våra kommande evenemang när det gäller internationalisering och export. Vi erbjuder igen evenenmang, marknadsundersökningsresor och mässor. Läs mer och kom med! Du kan läsa nyheterna här. ...

Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald. I Bigro vårdar man jämställdhet och...

Året 2022 inleddes för Viexpo i positiv anda när man lämnade bakom sig två omtumlande år fyllda med osäkerhet angående framtiden. Restriktioner, som påverkat företagens omgivning på olika sätt, såg ut att vara bakom oss. Många branscher hade trots två utmanande år lyckats växa och...

Viexpos nyheter 2/2023 har publicerats. I nyhetsbrevet hittar du information om våra kommande evenemang när det gäller internationalisering och export. Vi erbjuder evenenmang och workshoppar, resor och mässor. Du kan också läsa mera om vårt nya ClusDe-projekt Läs mer och kom med! Du kan läsa nyheterna här. ...