Nyheter

Ambassadör Riitta Swan besöker AgraME 2019 -mässan och Viexpos avdelning 6.3.   Jag vill varmt välkomna de finska företagen till AgraMe-mässan i Dubai. Mässan äger rum i Förenade Arabemiraten där livsmedelsförsörjning i hög grad är avhängig av matimport. I butiker finns det mat, bl.a. frukter och grönsaker, från...

Viexpo är med och arrangerar EnergyWeek 2019-evenemanget i samarbete med andra aktörer. Vi är med på Sales opportunities for Finnish companies-evenemanget, där tanken är att hjälpa nordiska företag inom energisektorn att hitta finska underleverantörer och partner. Evenemanget erbjuder finska företag en möjlighet att sälja sitt kunnande, sina produkter...

Med Business Finlands innovationscheck kan du snabbt testa hur din innovation anpassar sig till den internationella marknadens förutsättningar. Nyckelord för innovationschecken är nyhet, innovation och internationalisering. Innovationschecken är avsedd för ditt SMF-företag om du har en idé med internationell tillväxtpotential, och om du vill skaffa kunnande...

Ella Hellman från Centria är Viexpos nya International Business Trainee. Hon praktiserar på Viexpo i fyra veckor. Ella är en utbildad jurist och merkonom. Hon kommer från Ryssland och kan hjälpa företagen i synnerhet med frågor som gäller Ryssland. Hennes modersmål är ryska, men hon använder...

Alla tillväxthungriga företag i området, oavsett företagets ålder, storlek eller affärsområde, kan ansöka om att få komma med i sparringen på Österbottens Tillväxtstig. Tillväxtstigens samarbetspartner önskar dock att särskilt företag som redan sysselsätter över 15 personer, och som behöver sparring särskilt för att hantera tillväxten,...

I januari 2019 började två nya praktikanter på Viexpo, som arbetar med uppgifter som översättare/informatörer. Aila Helistenkangas och Susanne Blomqvist berättar om sig själva och funderar över vad de vill lära sig på Viexpo.   Aila Jag gör min praktik vid Viexpo på Vasakontoret i tre månader. Jag...

Viexpos verksamhet har utökat till Södra Österbottten när den nyaste förstärkningen Juha Lahtinen började på Viexpo 1.12.2018. Juha har lång erfarenhet av teknologiindustrin och försäljning internationellt. ”Jag tror på långvariga affärssamarbeten, ärlighet och självklart sunt förnuft.” Juha har gjort exportförsäljning till nästan 50 länder och denna erfarenhet har...

Södra Österbottens Tillväxtstig som arrangeras i år förenar två framgångsrika Tillväxtstigar när Södra Österbottens Tillväxtstig och Sydösterbottens Tillväxtstig förenar sina krafter! Den gemensamma Tillväxtstigen har som avsikt att vidga nätverket mellan de två områden och förstärka samarbetet. I förverkligandet av Södra Österbottens Tillväxtstig medverkar ett stort...

EuroTier/EnergyDecentral-mässevenemanget har visat sig vara ett av de viktigaste internationella evenemangen för företagen.   Med Viexpo deltog i EuroTier/EnergyDecentral-mässan i Hannover 13–16.11.2018 Aimo Kortteenkonepaja Oy, Biofire Oy, Farmcomp Oy, Finneasy Oy, Finnhoof Oy, Ledistys Oy, Nipere Oy, Pellon Group och Veljekset Ala-Talkkari. Mässan var på alla sätt en...

Andelslaget Viexpo utnämner varje år ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen. Vi hoppas att Exportambassadörerna kommer att fortsätta dela sitt kunnande med entreprenörer som redan bedriver eller planerar internationell...