Nyheter

Även i år deltar ett rekordantal företag i Viexpos populära sammonter, nu för det sjunde året i rad. Den traditionella Elmia Subcontractor -mässan ordnas i Jönköping 13-16.11 och 15 företag från olika delar av Finland deltar på mässan via Viexpo för att testa den svenska marknaden...

Martina Buss   Viexpo gjorde en enkätundersökning om marknaderna i Ryssland och Kina bland sina kundföretag under sommaren 2018. Undersökningen förverkligades i samarbete med NTM-centralen i Österbotten och Vasa universitet. Målsättningen med undersökningen var å ena sidan att utreda den ryska handelns nuläge, utmaningar och planering hos...

Universitetets jubileumsår till äran, startar Viexpo ett samarbetsprojekt tillsammans med NTM-centralen och Vasa universitet. Projektet ”50 students go to 50 SMEs” har som syfte att göra områdets företag, mångsidiga företagsliv och nätverk bekanta för studeranden redan under studietiden och engagera studerandena. Samarbetsprojektet är en del...

Vi träffade vår samarbetspartner DLG i Frankfurt. Tillsammans med Viexpo har DLG under lång tid hjälpt finska företag ut i världen. De evenemang som vi valt att satsa på är för Finland viktiga marknadsområden – jordbruk, lantbruk och skogsbruk. På senare tid har även energi...

Viexpos team fick förstärkning när Senior Business Advisor Carita Pöntiö 27.8 började sitt arbete vid kontoret i Karleby. Carita har verkat som företagare och vd i livsmedels- och läderbranschen i 15 års tid. De senaste tio åren har hon verkat som företagare i Ahlskogs läderfabrik i...

Viexpo har fått hedersomnämnande i Ansvarsfullt sommarjobb 2018-kampanjen i kategorin exemplarisk arbetsgivare för unga under 18 år. "Vi vill visa vägen för andra företag och organisationer, att det lönar sig att fördomsfritt anställa unga! De ger energi, har kunnande och framför allt nya idéer för verksamheten!...

  Håller ni på att förnya era hemsidor och behöver flera språkversioner? Behöver ert företag marknadsförings- och presentationsmaterial på flera språk? Söker ni en översättare för officiella dokument? Viexpos översättningstjänst hjälper er även på sommaren. Vi erbjuder professionella och skräddarsydda översättnings- och språktjänster åt företag och samfund....