Nyheter

Matias Rosström anslöt sig till Viexpo teamet den 1.4.2021 och fungerar nu som Brand&Communications Advisor. Matias har en lång erfarenhet inom mediabranschen dels som egen företagare och som anställd. Han har arbetat bl.a. små och stora Tv-projekt och reklamer, konserter, företagsevents och mässor, företags branding, digital...

Viexpo tillsammans med fyra företag inom metallbranschen kommer att söka information och kunder från Sverige. Vi sätter i gång Viexpos första Group Explorer-projekt med Viexpos Anne Viitala som projektledare. Group Explorer-projektet får finansiering via Business Finland. Group Explorer-finansieringen är avsedd för företagsgrupper för utredning av gemensamma...

Ansökningstiden för uppgiften som expert i digital kommunikation/marknadsföring har gått ut. Vi fick mycket kvalificerade sökanden som vi anser mycket väl motsvarar de krav som vi ställt på uppgiften. Den expert som vi valde övertygade oss med sitt kunnande och sin starka vision, och vi...

Viexpos team behöver förstärkning. Vi söker en erfaren expert i digital kommunikation/ marknadsföring till vårt glada team för att tillsammans med Viexpos övriga experter hjälpa företagen att utveckla sina exportfärdigheter. En viktig del av arbetsuppgifter är att jobba med SMF-företagen och ge dem råd angående betydelsen av kommunikation...

Andelslaget Viexpo utnämner varje år ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen. Vi hoppas att Exportambassadörerna kommer att fortsätta dela sitt kunnande med entreprenörer som redan bedriver eller planerar internationell affärsverksamhet...