Nyheter

Slutet av våren och försommaren har varit mycket spännande tider på Viexpo. Vi startade rekryteringsprocessen i början av maj, och har haft en möjlighet att bekanta oss med mycket intressanta sakkunniga. Vår rekryteringskampanj lyckades utmärkt. Vi fick 73 ansökningar till de två lediga platserna som internationaliseringsexpert....

Viexpos team behöver förstärkning. Vi söker två erfarna internationaliseringsexperter till vårt glada team för att tillsammans med Viexpos övriga experter hjälpa företagen att påbörja eller utveckla sin exportverksamhet. En viktig del av arbetsuppgifter är att jobba med SMF-företagen och ge dem råd angående export och internationalisering. Som internationaliseringsexpert...

År 2019 gick det väldigt bra för många exportföretag med tillväxt och genombrott på nya marknader. Ännu i början på 2020 var framtidsutsikterna goda, något som skulle ändras drastiskt på en väldigt kort tid. Coronaviruset har drabbat hela världen och slår hårt mot ekonomin. Det...

Vi lever i utmanande tider och företagen kanske på kort tid har fått uppleva stora förändringar i omgivningen som påverkat verksamheten. Reseförbud och stängda gränser samtidigt som marknaderna globalt försvunnit gör att man måste reagera enligt en helt ny situation. Vi har listat 5 punkter som företagen borde ta i beaktande...

Företagen kan fortfarande använda tjänsterna Analys och Konsultering. På grund av coronavirusepidemin ändras utvecklingstjänsterna för företag så att företagen kan utveckla sin verksamhet och trygga kontinuiteten i sin verksamhet i denna undantagssituation. Den viktigaste ändringen gäller prissättningen av tjänsterna. Stödnivån höjs tillfälligt för tjänsterna så att företaget betalar 30 euro +...

Viexpo hjälper med ansökningen Ni har väl noterat att förutom Business Finland har också NTM-centralen öppnat en finansiering för att hjälpa företagen under Corona krisen. Staten har dessutom ökat budgeten för dessa finansieringar. Bilden visar vilken finansiering företaget kan ansöka om i coronakrisen. NTM-centralernas finansiering till företag...