Blogg

Martina Buss, Viexpo ”Hållbarhetsfrågor är inte bara en trend eller marknadsföringstrick. De utgör ett avgörande element för att öka företagens omsättning och stärka deras ställning på marknaden. Under mina år av arbete med olika företag, både inom Finland och internationellt, har jag sett hur vissa företag...

Martina Buss, Viexpo NordicHub[1], som koordineras av Viexpo, är inte bara en plattform för finländsk klusterverksamhet, utan också ett nordiskt nätverk för finländska kluster. De viktigaste uppgifterna för NordicHub är att dela information och att förbättra möjligheterna till samarbete. Tillväxt och utveckling av konkurrenskraften kräver förmåga att...

Carita Pöntiö Våren 2023 startade Viexpo i samarbete med Into Seinäjoki, Karlebyregionens Utveckling och Vasaregionens Utveckling grupper för ömsesidigt lärande för företag i Österbotten. Denna s.k. e-handlarklubbkonceptet har börjat utvecklas i samband med Business Finlands eCom Growth- och Experience Commerce-program. Redan 50 företag från de österbottniska landskapen...