Blogg

Intressanta arbetsuppgifter, projekt och kolleger försäkrar att men trivs på Viexpo. Ett litet och dynamiskt företag möjliggör intern rörlighet och karriärsutveckling enligt egna intressen. Nyckeln till Viexpos framgång är personalen som hjälper sme-företagen och skräddarsyr en export stig för varge företag till den marknad som...

Intressanta arbetsuppgifter, projekt och kolleger försäkrar att men trivs på Viexpo. Ett litet och dynamiskt företag möjliggör intern rörlighet och karriärsutveckling enligt egna intressen. Nyckeln till Viexpos framgång är personalen som hjälper sme-företagen och skräddarsyr en export stig för varge företag till den marknad som...

”Vi vill att det i hela Finland ska gå som hos oss, nämligen som på Strömsö.” Snart 50-åriga andelslaget Viexpo vill vara de finländska SMF-företagens port till övriga Norden och vidare till världsmarknaden. För att främja detta har vi grundat en nationell kompetenshub – NordicHub. Under...

NordicHubs unga visionärer besökte Österbottens handelskammare 14.6 under ledning av vd Juha Häkkinen. Häkkinen berättade om verksamheten i Karleby, Jakobstad och i Vasaregionen samt om likheter och skillnader dem emellan. Efter presentationen av Österbottens handelskammare hade vi en mycket intressant diskussion om industrin och om...

Vi har startat NordicHub, en nationell nordisk kompetenshub som blev lanserat i vår och framför allt kommer vi också att medverka i ”Ansvarsfullt sommarjobb”-kampanjen. Därigenom kommer vi att få sex gymnasie-elever, som kommer att jobba med NordicHub-projektet under tre veckors tid. Med hjälp av de...

Under hösten 2017 förverkligade Viexpo en Finland 100-kampanj. I samband med Finland 100 ”Tillväxt från Skandinavien-underleverantörer som målgrupp” -kampanjen besökte Viexpos experter 100 små och medelstora företag i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. De deltagande företagen representerade flera olika branscher. Företagsbesöken i Finland 100-kampanjen Över...

Nordafrika och Mellanöstern erbjuder företagen enorma marknader, men för tillfället har bara ett fåtal finska företag utnyttjat möjligheterna av de här marknaderna. Det finns dessutom flera finansieringsmöjligheter för export till dessa områden. Viexpo vill med sitt temaår uppmuntra företagen att bekanta sig med dessa marknader...