Med en företagsgrupp på marknadsundersökningsresa till Stockholm

Med en företagsgrupp på marknadsundersökningsresa till Stockholm

Carita Pöntiö, Senior Advisor, Viexpo

Viexpo har på gång företagsgruppsprojektet Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige. Projektet började planeras i slutet av sommaren 2021 och med kom Mirror Line Oy, Flat Out Trading Oy, Nevertex Oy/Wjarm, Rimita Green Oy, Oy Lurv Ab, Utua Finland Oy och PaaPii Design Oy.

Fokus i projektet ligger på att öka företagens marknadskännedom, identifiera en potentiell målgrupp på den svenska marknaden, förtydliga konkurrensfördelen, utvecklingsaktiviteter gällande nätbutiken och såklart att sätta i gång och öka på försäljningen i Sverige.

Projektets hela budget är ungefär 380 000 euro. Företagsspecifika budgetar varierar mellan 40 000 – 50 000 euro. Företagen betalar 25 % av kostnaderna i takt med att de uppstår, NTM:s andel är 75 %. Med andra ord, med hjälp av projektet riktas 285 000 euro finansiering åt företagen. Viexpo koordinerar projektet från början till slut och bl.a. allt pappersarbete som kräver tid sköts av oss.

Åtgärder inom projektet

Projektet inleddes i januari 2022 med marknadsundersökningar och tillväxtplaner för företagen. Företagen fick själv föreslå tjänsteleverantörer för detta, utöver det sökte vi på Viexpo efter lämpliga partners. Till dessa helheter fick man offerter från åtta olika tjänsteleverantörer, från vilka företagen fick välja den mest lämpliga partnern.

Under slutet av sommaren och början av hösten 2022 inledde man utvecklingsåtgärder som specificerats i tillväxtplanen. Största delen av företagen gick in för att helt och hållet förnya sin existerande nätbutik. Utöver den information man fått från marknadsundersökningarna beslöt man sig för att åka med gruppen till Sverige för att bekanta sig med marknaden på plats. Marknadsundersökningsresan till Stockholm förverkligades 7-9.2.2023.

Marknadsundersökningsresan gav ett start kunskapspaket

Leevi Parsama, experten från Business Finlands Experience Commerce -program, rekommendera att man skulle vara i kontakt med näthandelns hårda proffs, Raisa Räisänen. Och så gjorde man, vi hade en strålande gemensam coachningssession med Raisa.

I och med programmet hade vi också bekantat oss med Kuudes Oy. Företaget har kontor både i Helsingfors och i Stockholm, och de har utmärkt kunnande bl.a. om varumärkesbyggande och framför allt om att förstå svenskt konsumentbeteende. Kuudes har varit Mirror Line Oy:s partner i projektet och de har bl.a. förnyat deras webbsida och -butik: www.mirrorline.se

Michael Biaudet och Saara Järvinen från Kuudes höll en utbildning till företagen med temat Dos and dont’s för ett varumärke som vill bli internationell.

Vi besökte även Finlands ambassad i Stockholm för att träffa personal från Business Finland och Finsk-svenska handelskammaren. Ambassadören Maimo Henriksson höll ett tal och dessutom berättade pressattaché Elna Nykänen Andersson om sina synpunkter angående kommunikation och marknadsföring till svenska konsumenter. Varje företag presenterade även sig själv, så man fick alltså träna på att pitcha i en prestigefylld omgivning.

Hur kunde flera finländska företag lyckas på den svenska marknaden?

Med experterna diskuterades det mycket om varför så få finländska varumärken är framgångsrika på den svenska marknaden. En orsak är det att vi inte riktigt förstår hur stor betydelse företagets brand har för svenska konsumenter. Det är självklart att produkter eller tjänsten måste vara i skick, men att tala om det räcker inte för att charma svenskarna. Varför finns vi, vilka är vårt företags värden, vilken är vår historia, hur ser vi ut och hur låter vi och varför skulle någon köpa av oss?

En annan sak som det diskuterades mycket om var ansvar och faktorer som har att göra med det. I Sverige ger dessa faktorer längre inte konkurrensfördel, utan enbart konkurrenskraft, dessa faktorer måste vara i skick. Nämns det på din företags hemsida att ni agerar ansvarsfullt? Hoppas de inte är så, utan att det berättas om vad ansvarsfullhet betyder och hur det syns i er verksamhet.

En tredje sak som kom upp i flera diskussioner var att kunden på riktigt är viktigast och nummer ett i Sverige. Man är intresserade om kunden, man vill veta vad och hur man kan göra bättre, och man gör direkt och inte någon gång senare. Denna attityd kommer bra fram redan i det hur svenskarna svarar när man tar kontakt och hur man genuint känner att de vill hjälpa en.

Vad får man med sig?

Enligt mig är den bästa marknadsundersökningen den när man bekantar sig med målmarknaden och människorna på plats. Vi gick med Reijo Kinnunen och visade upp hans Wjarm-mössa till en butik vi fått tips om. Ägaren råkade vara på plats och så fick han direkt feedback om produkten. När man nu är på plats, så lönar det sig att modigt fråga efter åsikter.

Utöver allt det man sett, hört och lärt sig om marknaden, är det också fantastiskt med alla de diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan företagen på sådana här gemensamma resor. Utbyte av åsikter och delandet av erfarenheter med företagare som är i samma situation är värdefullt. Detta har man ofta inte tid eller möjlighet till i vardagen. Och såklart är det toppen med all den mängd skratt som ryms i en sådan här tredagars resa.

För att citera en deltagare; ”det lönade sig nog att åka”.

Skribenten Carita Pöntiö är internationaliseringsexpert på Viexpo och bl.a. leder företagsgruppsprojektet Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige (Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi)

Publicerats i Vaasa Insider 2.3.2023