Viexpos Exportambassadörer för 2023 har valts

Viexpos Exportambassadörer för 2023 har valts

Andelslaget Viexpo utnämner varje år ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen och hela Finland.

Vi hoppas att Exportambassadörerna kommer att fortsätta dela sitt kunnande med entreprenörer som redan bedriver eller planerar internationell affärsverksamhet i Finland.

Till Viexpos Exportambassadörer 2023 valdes Matti Malkamäki och Beamex Oy Ab.

Det är med stor glädje och stolthet vi lyfter fram en sann visionär och pionjär inom näringslivet i Finland – Matti Malkamäki från Hycamite i Karleby. Årets förtjänstfulla mottagare av Viexpos utnämning till årets Exportambassadör är en person som inte bara har främjat export och utvecklat näringslivet, utan som har förändrat spelplanen och satt Finland, samt tre landskap, på världskartan med sin exceptionella insats.

Matti Malkamäki har, genom sitt hårda arbete och outtröttliga engagemang, positionerat Finland som en av global ledare inom vätgasteknologier. Hans banbrytande arbete inom detta område har inte bara öppnat nya möjligheter för företag och innovationer i Finland, utan det har även satt tonen för hur vi ser på hållbarhet och energiteknik globalt sett.

I en tid där vätgasteknologier blir alltmer centrala för att lösa världens energiproblem, har Matti Malkamäki varit en föregångare och förkämpe för denna teknologi. Genom sitt företag, Hycamite, tillsammans med hela personalen, har han inte bara implementerat och främjat användningen av vätgasteknik inom olika sektorer, utan också varit en aktiv föreläsare och debattör på internationella marknader. Han har delat med sig av sin kunskap och vision, och därigenom varit en viktig röst som har satt Finland i centrum för den globala diskussionen om hållbar energi.

Men Matti Malkamäki är inte bara en framstående affärsman och teknologipionjär – han är även en fin medmänniska och förespråkare för inkludering och mångfald. Han förstår att människan är det viktigaste verktyget i varje framgångsrik organisation och att mångfald är nyckeln till innovation och framsteg.

För sitt exceptionella arbete med att främja vätgasteknologier, för att lyfta upp Finland på den globala arenan, och för att vara en inspirerande ledare och förebild, utnämns Matti Malkamäki till Viexpos exportambassadör 2023. Hans bidrag har inte bara gynnat företag och näringslivet, utan har också gjort en varaktig positiv inverkan på Finland som helhet. Vi gratulerar Matti Malkamäki för utnämningen till Viexpos Exportambassadör och ser fram emot fortsatta framgångar och innovationer från hans och hela Hycamites håll.

I bilden i mitten Matti Malkamäki och Laura Rahikka (Hycamite) och till vänster Triinu Varblane (Viexpo) och till höger Kristian Schrey (Viexpo).
Bild: Ulla Nisonen.

”Jag blev riktigt, riktigt förvånad över detta. Stort tack för alla fina ord och speciellt brevet som Viexpo hade skrivit. Jag ser detta som ett teamwork resultat – så glad över att arbeta med detta team!”, sammanfattar Matti Malkamäki.


Det är med stor ära och uppskattning vi lyfter fram Beamex som mottagare av Viexpos utmärkelse som årets exportambassadör för enastående insatser inom export, näringslivsutveckling och internationell framgång. Sedan 1975 har Beamex varit en pålitlig partner för oöverträffad kalibrering och har spelat en nyckelroll i att hjälpa sina kunder att kontinuerligt förbättra effektiviteten, säkerställa och öka säkerheten inom sina verksamheter.

Beamex har under årtionden etablerat sig som en global ledare inom högklassig kalibrering, och deras engagemang för exakta mätningar, tillförlitliga data och spårbarhet har bidragit till att skapa en tryggare och mindre osäker värld. Med kunder i över 140 länder, inklusive många världsberömda företag, har Beamex framgångsrikt satt Finland och tre landskap på den globala kartan.

Företagets dedikation till hållbarhet är lovvärd och integreras på ett betydelsefullt sätt i deras designfilosofi. Genom sina exakta och spårbara mätningar bidrar Beamex aktivt till att företag kan effektivisera sina processer och samtidigt minska miljöpåverkan. Deras värderingar – öppenhet, noggrannhet och arbetsglädje – genomsyrar varje aspekt av deras verksamhet och reflekterar deras engagemang för kvalitet och ansvar.

Beamex är inte bara en ledande aktör inom kalibreringsteknologier och export, utan de är också en förebild för hur ett exportföretag från Finland erövrar världen med framgång under 50 år. Deras dedikation till sina medarbetare som den mest värdefulla tillgången visar på ett autentiskt engagemang för arbetsglädje och öppen kommunikation.

Vi gratulerar Beamex till denna förtjänade utmärkelse och tackar dem för deras ovärderliga bidrag till regionen, Finland och världen. Beamex gör inte bara affärer, de skapar en tryggare och mer säker värld genom sin exceptionella expertis och dedikation. Tack för att ni är en källa till stolthet för oss alla!

I bilden i mitten Tina Ademola och Jan-Henrik Svensson (Beamex), och till vänster Kristian Schrey (Viexpo) och till höger Triinu Varblane (Viexpo).
Bild: Eva-Stina Kjellman.

”Vi är tacksamma för utmärkelsen som är ett oerhört fint betyg och som också speglar vår verksamhet väl. Vi vill tacka Viexpo för det viktiga jobbet som de gör för att ta regionens företag ut i världen.”, summerar Beamex VD Jan-Henrik Svensson.

Vi tackar Matti Malkamäki och Beamex Oy Ab för deras värdefulla insatser för vårt område, och önskar dem lycka och framgång!