Viexpon vuoden 2023 Vientilähettiläät valittu

Viexpon vuoden 2023 Vientilähettiläät valittu

Osuuskunta Viexpo nimeää vuosittain Viexpon Vientilähettilääksi yhden yrityksen ja yhden henkilön. Haluamme kiittää Vientilähettiläitä heidän arvokkaasta työstään kolmen Pohjalaismaakunnan viennin ja vientiyritysten hyväksi.

Toivomme, että Vientilähettiläät edelleen jakavat osaamistaan alueen kansainvälistä yritystoimintaa jo harjoittaville tai sitä harkitseville yrittäjille.


Viexpon vuoden 2023 Vientilähettilääksi on valittu Matti Malkamäki ja Beamex Oy Ab.

Suurella ilolla ja ylpeydellä juhlistamme todellista visionääriä ja suomalaisen liiketoiminnan edelläkävijää – Matti Malkamäkeä Kokkolan Hycamitesta. Tämän vuoden ansioitunut Viexpon vientilähettilään nimityksen saaja on henkilö, joka on paitsi edistänyt vientiä ja kehittänyt elinkeinoelämää, myös muuttanut pelikenttää ja nostanut poikkeuksellisella työllään Suomen ja kolme aluetta maailmankartalle.

Matti Malkamäki on kovalla työllään ja väsymättömällä omistautumisellaan nostanut Suomen vetyteknologioiden globaalien kärkimaiden joukkoon. Hänen uraauurtava työnsä tällä alalla on paitsi avannut uusia mahdollisuuksia yrityksille ja innovaatioille Suomessa, myös viitoittanut suuntaa sille, miten ajattelemme kestävästä kehityksestä ja energiateknologiasta globaalisti.

Aikana, jolloin vetyteknologiat ovat yhä keskeisempiä maailman energiaongelmien ratkaisemisessa, Matti Malkamäki on ollut tämän teknologian edelläkävijä ja puolestapuhuja. Yrityksensä Hycamiten kautta, yhdessä koko henkilöstön kanssa, hän on paitsi toteuttanut ja edistänyt vetyteknologian käyttöä eri toimialoilla, myös toiminut aktiivisesti luennoitsijana ja keskustelijana kansainvälisillä markkinoilla. Hän on jakanut osaamistaan ja näkemystään ja siten ollut tärkeä ääni, joka on nostanut Suomen globaalin kestävän energiakeskustelun ytimeen.

Matti Malkamäki ei kuitenkaan ole vain merkittävä liikemies ja teknologian edelläkävijä – hän on myös hieno ihminen sekä osallisuuden ja monimuotoisuuden puolestapuhuja. Hän ymmärtää, että ihmiset ovat menestyvän organisaation tärkein työkalu, ja että monimuotoisuus on avain innovaatioon ja edistykseen.

Matti Malkamäki nimitetään Viexpon vientilähettilääksi 2023 poikkeuksellisesta työstään vetyteknologioiden edistämisessä, Suomen nostamisesta maailmannäyttämölle sekä inspiroivana johtajana ja roolimallina. Hänen panoksensa ei ole hyödyttänyt vain yrityksiä ja elinkeinoelämää, vaan sillä on ollut myös pysyvä positiivinen vaikutus koko Suomeen. Onnittelemme Matti Malkamäkeä Viexpon vientilähettiläs nimityksestä ja odotamme innolla menestystä ja innovaatioita häneltä ja koko Hycamite-yhteisöltä.

Kuvassa keskellä Matti Malkamäki ja Laura Rahikka (Hycamite) ja vasemmalla Triinu Varblane (Viexpo) ja oikealla Kristian Schrey (Viexpo).
Kuva: Ulla Nisonen.

”Olin todella, todella yllättynyt tästä. Kiitos kaikista kauniista sanoista ja erityisesti Viexpon kirjoittamasta kirjeestä. Pidän tätä yhteistyön tuloksena – niin iloinen voidessani työskennellä tämän tiimin kanssa!”, Matti Malkamäki kiteyttää.


Suurella kunnialla ja arvostuksella nimeämme Beamexin Viexpon Vuoden vientilähettilääksi ansiokkaasta työstä viennin, liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen menestyksen parissa. Vuodesta 1975 lähtien Beamex on ollut luotettava kumppani vertaansa vailla olevassa kalibroinnissa, ja sillä on ollut keskeinen rooli asiakkaidensa tehokkuuden jatkuvassa parantamisessa sekä turvallisuuden varmistamisessa ja lisäämisessä.

Beamex on vakiinnuttanut asemansa korkealaatuisen kalibroinnin globaalina johtajana jo vuosikymmenten ajan, ja sen sitoutuminen tarkkoihin mittauksiin, luotettaviin tietoihin ja jäljitettävyyteen on auttanut luomaan turvallisemman ja vähemmän epävarman maailman. Beamexilla on asiakkaita yli 140 maassa, mukaan lukien monia maailmankuuluja yrityksiä, ja se on menestyksekkäästi nostanut Suomen ja kolme maakuntaa maailmankartalle.

Yrityksen omistautuminen kestävään kehitykseen on kiitettävää ja integroitu mielekkäällä tavalla heidän suunnittelufilosofiaansa. Tarkkojen ja jäljitettävien mittaustensa avulla Beamex auttaa aktiivisesti yrityksiä virtaviivaistamaan prosessejaan ja vähentämään samalla ympäristövaikutuksia. Heidän arvonsa – avoimuus, tarkkuus ja työnilo – läpäisevät heidän liiketoimintansa kaikki osa-alueet ja heijastavat heidän sitoutumistaan laatuun ja vastuullisuuteen.

Beamex ei ole vain johtava toimija kalibrointiteknologioissa ja viennissä, vaan se on myös esikuva siitä, miten suomalainen vientiyritys on menestyksekkäästi valloittanut maailmaa 50 vuoden ajan. Heidän omistautumisensa työntekijöilleen arvokkaimpana voimavarana osoittaa aitoa sitoutumista työniloon ja avoimeen viestintään.

Onnittelemme Beamexia tästä ansaitusta nimityksestä Viexpon vientilähettilääksi ja kiitämme heitä korvaamattomasta panoksesta alueen, Suomen ja maailman hyväksi. Beamex ei ainoastaan harjoita liiketoimintaa, vaan luo turvallisemman maailman poikkeuksellisen asiantuntemuksensa ja omistautumisensa avulla. Kiitos, että olette ylpeyden aihe meille kaikille!

Kuvassa keskellä Tina Ademola ja Jan-Henrik Svensson (Beamex), ja vasemmalla Kristian Schrey (Viexpo) ja oikealla Triinu Varblane (Viexpo).
Kuva: Eva-Stina Kjellman.

”Olemme kiitollisia nimityksestä, jota arvostamme erittäin paljon, ja joka kuvastaa hyvin myös liiketoimintaamme. Haluamme kiittää Viexpoa tärkeästä työstä, jota he tekevät alueen yritysten viemiseksi maailmalle.”, Beamexin toimitusjohtaja Jan-Henrik Svensson tiivistää.

Kiitämme Matti Malkamäkeä ja Beamex Oy Ab:ta heidän arvokkaista panostuksistaan alueemme hyväksi, ja toivotamme heille onnea ja menestystä!