Viexpos år 2023

Viexpos år 2023

År 2023 har Viexpo återigen fint överträffat sina mål. Vi träffade företag mer än 1000 gånger och hade kontakt med företaget nästan 6500 gånger. Ny kundanskaffning introducerade våra tjänster till 750 företag.

Vi tog 91 företag till internationella marknader, 13 företag deltog i exportprojekt för företagsgrupper och nästan 1100 deltagare deltog i våra evenemang. Under året har vi nått mer än 1700 olika företag i export- och internationaliseringsfrågor. Vi har producerat 6 expertskrifter.

NordicHub har etablerat sin roll som klusterexpert och byggare av ett internationellt och nordiskt klusternätverk.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och kommer med idéer om nya möjligheter för små och medelstora företag att växa genom export och internationalisering. Detta har återspeglats i vår verksamhet. Responsen är utmärkt, vilket inspirerar oss att fortsätta på samma sätt.

Se närmare vad vi erbjuder i år: https://viexpo.fi/sv/kalenteri/