Author: viexpo

Anne Viitala har 10.8.2020 börjat som Senior Advisor på Viexpo. Hennes specifika ansvarsområde är Södra Österbotten där hon kommer att hjälpa alla regionens SMF-företag i frågor som gäller export och internationalisering. ”Först vill jag träffa alla möjliga samarbetspartners för att tillsammans fundera på hur vi kunde...

Slutet av våren och försommaren har varit mycket spännande tider på Viexpo. Vi startade rekryteringsprocessen i början av maj, och har haft en möjlighet att bekanta oss med mycket intressanta sakkunniga. Vår rekryteringskampanj lyckades utmärkt. Vi fick 73 ansökningar till de två lediga platserna som internationaliseringsexpert....

V A D ? Projektet riktar sig till företag inom skogsbranschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Kanada. För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår i ca ett år.Avsikten är att söka finansiering via...

Ansökningstiden för detta har gått ut. Viexpos team behöver förstärkning. Vi söker två erfarna internationaliseringsexperter till vårt glada team för att tillsammans med Viexpos övriga experter hjälpa företagen att påbörja eller utveckla sin exportverksamhet. En viktig del av arbetsuppgifter är att jobba med SMF-företagen och ge dem råd angående...

År 2019 gick det väldigt bra för många exportföretag med tillväxt och genombrott på nya marknader. Ännu i början på 2020 var framtidsutsikterna goda, något som skulle ändras drastiskt på en väldigt kort tid. Coronaviruset har drabbat hela världen och slår hårt mot ekonomin. Det...