Author: viexpo

För Andelslaget Viexpo inleddes år 2021 på bäst tänkbara sätt när Arbets- och näringslivsministeriet bekräftade en förhöjning i den statliga finansieringen för verksamheten. Det är ett välkommet erkännande för det goda arbete Viexpo, dess anställda och dess samarbetspartner har gjort över en lång tid. Detta...

Kan vem som helst sikta på export? -Jo.Kan vem som helst lyckas med export? -Nej.Med export kan man enbart lyckas om man har en klar konkurrensfördel och jobbar hårt! När ett företag vill bygga upp sin exporthandel målmedvetet så att den blir ett av företagets stödben,...

Syftet med exportprojektet Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige (Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi) är att starta och utveckla export till Sverige hos företag verksamma i Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten med hjälp av digitala försäljningskanaler. E-handel och digitalisering har förändrat...

Syftet med detta exportprojekt, "Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti", är att utveckla exportverksamheten för ekologiska livsmedelsföretag på ett omfattande sätt genom både gemensamma och företagsspecifika åtgärder. Exportprojektet involverar både mer erfarna företag och företag i ett tidigt skede av exporten. Innehållet är dock mycket likartat och saminlärning skapas...

Lauri Laaksonen är det senaste tillägget i Viexpos team, då han i början av år 2022 inledde sitt arbete som marknadsförings- och kommunikationsspecialist. Innan detta arbetade Lauri med doktorandstudier vid Vasa universitet. Han utexaminerades som ekonomie doktor med huvudämnet marknadsföring i slutet av 2021. År 2016...

Viexpo tackar för det gångna året och önskar alla sina kunder och samarbetsparter en fridfull jultid och ett framgångsrikt nytt år 2022. Vi har ledigt under julhelgen och är tillbaka igen från början av januari. ...

Andelslaget Viexpo utnämner varje år ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen. Vi hoppas att Exportambassadörerna kommer att fortsätta dela sitt kunnande med entreprenörer som redan bedriver eller planerar internationell affärsverksamhet...