Author: viexpo

Vad? Projektet riktar sig för tillverkare av jordbruksmaskiner och underleverantörer inom branschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader i Afrika och Mellanöstern. För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 4–6 deltagande företag. Avsikten är att söka finansiering via Business Finlands nya Explorer Group -pilotansökning....

Nordic Climate Facility (NCF) erbjuder nordiska företag bidrag på 250.000 - 500.000 euro för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer. Varje år utlyser NCF en ny ansökningsomgång där nordiska företag tillsammans med partners ”tävla” om NCF finansiering. Detta års ansökningsomgång äger rum mellan 5 juni och 5...

EMO Hannover - världens främsta mässa för metallbearbetningsindustrin – är den optimala tillställningen för uppvisning av innovationer och samtidigt en viktig drivkraft för global produktionsteknik. Denna intressanta mässa arrangeras 16–21.9.2019 i Hannover, Tyskland – ett av världens ledande försäljningsmarknader för maskinverktyg. Som den ledande mässan av sitt...

Viexpo är med på Nordens viktigaste skogsmässa SkogsElmia 2019 som ordnas 6.-8.6.2019 i Jönköping i skogen på Bratteborgs Gård. Med Viexpo deltar 10 finska företag på mässan.   Viexpo är SkogsElmias officiella representant i Finland! Detta inverkar naturligtvis positivt också på de företag som deltar på mässan med...

Investeringarna inom byggnadsbranschen i Norge är massiva. Kom med och kartlägg dina egna möjligheter!   Viexpo ordnar en exportfrämjande resa till Bygg Reis Deg-mässan 16-17.10.2019. Under resan bekantar vi oss med utbudet på mässan och knyter värdefulla kontakter med nya potentiella kunder. Bygg Reis Deg är arenan som samlar...

Delegationen består av experter inom branschen samt representanter från fem tyska företag. Delegationsbesöket förverkligas på basis av tyska finansministeriets initiativ. I Åbo ordnas 13.5 ett networking-evenemang. Delegationen är 13–15.5 i Åbo trakten och 15–17.5 i huvudstadsregionen. Evenemangssidan, seminariet innehållande lunch och anmälan: https://www.enviacon.com/networking-business-lunch Företagen söker efter nya samarbetspartners,...

Även i år arrangerar Viexpo en sammonter på Elfack-mässan i Göteborg 7–10.5. Tre finska företag deltar med Viexpo i den 50 år gamla Elfack-mässan! Elfack är Nordens största mötesplats där hela elbranschen visar nya produkter och lösningar. Mässan samlar alla de viktigaste aktörerna inom branschen från...

Martina Forsman kommer att fungera som International Business Trainee hos Viexpo under de kommande tre månaderna. Till höst blir hon klar med sina juridikstudier från Helsingfors universitet och från tidigare har hon även en ekonomiekandidat från Svenska handelshögskolan Helsingfors (Hanken). Martinas modersmål är svenska och...