Author: viexpo

Tid: ti 26.11.2019 kl. 13-15 Ett WEBBSEMINARIUM är ett seminarium på nätet som du kan följa via din egen dator Under webbseminariet diskuteras den belgiska livsmedelssektorn ur följande synvinklar: Strukturen i belgisk handels- och restaurangsektorBelgiska konsumentens köp- och smakvanorMatprisnivåsmak- och kvalitetstestning av produkterErfarenhet av att operera på den...

Viexpos penninginsamlingskampanja Via Österbotten ut i världen har lyckats väl. Stort tack till alla som deltagit i kampanjen! https://www.facebook.com/Viexpo/videos/2399329833716113/ Kampanjen fortsätter till årsskiftet. Du hinner ännu komma med. Mera information om kampanjen finns på Viexpos hemsida: https://viexpo.fi/sv/penninginsamling/ ...

I sociala medier försvinner de geografiska gränserna, men hur kan man hitta och närma sig internationella beslutsfattare? Vet du hur kunderna i dag gör sina inköpsbeslut och hur du kan påverka de potentiella inköpskandidaterna mera effektivt? Många stenhårda proffs inom försäljningen kan våndas med kundernas ändrade inköpsmönster, där den enorma informationstätheten...

Viexpo fick igen förstärkning när Henri Hietaniemi började på Viexpo som International Business Trainee.  Henri studerar vid Vasa Yrkeshögskolan VAMK i utbildningsprogrammet The Degree Programme in International Business. Han gör sin praktik på Viexpo. ”Jag tror att praktiken ger en ypperlig möjlighet att fördjupa det kunnande som jag fått via...

LinkedIn är världens största sociala media som ägnar sig för nätverksskapande mellan proffs. Borde man bemästra den? Via LinkedIn kan du nämligen ur yrkesmässig synvinkel nå 610 miljoner människor runt om i världen. Notera att alla är med där p.g.a. sitt yrke. Det öppnar ett helt annorlunda forum för...

Bertills & Jung som drivs av Anna Bertills och Linn Jung är en nystartad kommunikationsbyrå i Vasa. Byrån har i nuläget 4,5 anställda och har siktet inställt på ett större nordiskt samarbete. Med den visionen besökte Bertills & Jung Viexpos kontor i Vasa. Målsättningen var att dels understöda Viexpos jubileumsinsamling,...

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen utan avtal dvs. hård Brexit påverkar alla företag med export, import eller investeringar till och från Storbritannien. Det gäller både varor och tjänster. Hård brexit gör Storbritannien till en s.k. tredjeland med vilket EU inte har några samarbetsavtal eller -arrangemang. Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och...

Joakim Strandriksdagsledamot Som ordförande för riksdagens framtidsutskott följer Joakim Strand dagligen med globala trender. I arbetsbilden ingår framtidsredogörelser, att jobba för hållbarhet kring Agenda 2030, teknologisk utveckling kring energi och klimat, men också arbetsmarknadsrelaterade frågor. – Vi har en enormt stark entreprenörsandan i Österbotten. Vi väntar...