Förstärkning till Viexpo

Förstärkning till Viexpo

Viexpo fick igen förstärkning när Henri Hietaniemi började på Viexpo som International Business Trainee.  Henri studerar vid Vasa Yrkeshögskolan VAMK i utbildningsprogrammet The Degree Programme in International Business. Han gör sin praktik på Viexpo.

”Jag tror att praktiken ger en ypperlig möjlighet att fördjupa det kunnande som jag fått via studierna, och samtidigt bekanta sig med de pågående projekten och den österbottniska företagen.

Jag är uppväxt på en landsgård, så jord- och skogsbruksmaskinerhar varit mitt intresse sedan barnaåldern. Jag hoppas jag får bekanta mig med samarbetet mellan Viexpo och maskinbranschens aktörer.”, funderar Henri.

Henri har studerat ett läsår i Tyskland. Förutom engelska och svenska har han också färdigheter i tyska.

”Under studieutbytet lärde jag mig förutom språket också om olika kulturer och skillnaderna mellan dem.”

Henri jobbar vid Vasa kontoret.