Author: viexpo

Nya marknader och kunder VAD? Projektet är ämnat för företag som erbjuder tjänster och produkter som underleverans för båt- och fartygsbranschen. Målsättningen är att tillsammans och långsiktigt kartlägga nya marknader och kunder för företag som deltar i projektet samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på exportmarknader....

Vi lever i utmanande tider och företagen kanske på kort tid har fått uppleva stora förändringar i omgivningen som påverkat verksamheten. Reseförbud och stängda gränser samtidigt som marknaderna globalt försvunnit gör att man måste reagera enligt en helt ny situation. Vi har listat 5 punkter som företagen borde ta i beaktande...

Företagen kan fortfarande använda tjänsterna Analys och Konsultering. På grund av coronavirusepidemin ändras utvecklingstjänsterna för företag så att företagen kan utveckla sin verksamhet och trygga kontinuiteten i sin verksamhet i denna undantagssituation. Den viktigaste ändringen gäller prissättningen av tjänsterna. Stödnivån höjs tillfälligt för tjänsterna så att företaget betalar 30 euro +...

Viexpo hjälper med ansökningen Ni har väl noterat att förutom Business Finland har också NTM-centralen öppnat en finansiering för att hjälpa företagen under Corona krisen. Staten har dessutom ökat budgeten för dessa finansieringar. Bilden visar vilken finansiering företaget kan ansöka om i coronakrisen. NTM-centralernas finansiering till företag...

Business Finlands nya företagsfinansiering för krissituationer ger SME-företag och midcap-företag en möjlighet att blicka framåt och utveckla verksamheten målinriktat för att överkomma coronavirusets påverkan. Det finns två typer av finansiering. Den ena är till för att planera och göra förundersökningar (max. 10 000 euro) och den andra för att förverkliga utvecklingsarbetet (max 100 000...

Ni har väl noterat att flera aktörer har samlat coronainformation för företagare på sina webbplatser?Vi har samlat nedan länkar som säkert är till nytta när man söker information. På Arbets- och näringsministeriets webbplats finns frågor och svar. Dessutom finns där samlade alla aktuella pressmeddelanden.På den finska...

Samhället har på kort tid satts i en helt ny och oförutsägbar situation p.g.a. coronaviruset. Det är naturligtvis viktigt att förhindra virusspridningen på alla sätt. Vår hälsa är trots allt viktigast och tillsammans bär vi ansvar för det. Det står dock klart att företagen kommer att stå inför tuffa utmaningar...

Viexpo följer regeringens rekommendationer och inhiberar alla evenemang som planerats för våren. Vi informerar om ändringarna på våra hemsidor och sociala medier. Viexpos personal kommer att tillsvidare jobba på distans. Vi kommer dessutom att tills vidare sköta de flesta kontakterna per distans. Viexpo följer utvecklingen av situationen aktivt och följer...