Author: viexpo

Båtbranschen är stark i Österbotten, men branschen är konjunkturkänslig och framtiden ostadig i många avseenden. Därför behöver branschens underleverantörer en bredare kundkrets för att kunna växa. Företagsgruppsprojektet Nordic2Global som koordineras av Viexpo och startades år 2018 hjälper österbottniska företag inom båtbranschen att få nya kunder och...

Med Business Finlands innovationscheck kan du snabbt testa hur din innovation anpassar sig till den internationella marknadens förutsättningar. Nyckelord för innovationschecken är nyhet, innovation och internationalisering. Innovationschecken är avsedd för ditt SMF-företag om du har en idé med internationell tillväxtpotential, och om du vill skaffa kunnande...

Fem sydösterbottniska företag åker för att hitta försäljningstillväxt genom Tillväxt från Sverige- företagsgruppsprojektet som Viexpo leder. Målsättningen för projektet är att utöka samarbetet mellan företagen och hitta nya potentiella samarbetspartner och kunder i Sverige och att få igång export. Under projektet gör man upp en...

Ella Hellman från Centria är Viexpos nya International Business Trainee. Hon praktiserar på Viexpo i fyra veckor. Ella är en utbildad jurist och merkonom. Hon kommer från Ryssland och kan hjälpa företagen i synnerhet med frågor som gäller Ryssland. Hennes modersmål är ryska, men hon använder...

Alla tillväxthungriga företag i området, oavsett företagets ålder, storlek eller affärsområde, kan ansöka om att få komma med i sparringen på Österbottens Tillväxtstig. Tillväxtstigens samarbetspartner önskar dock att särskilt företag som redan sysselsätter över 15 personer, och som behöver sparring särskilt för att hantera tillväxten,...

I januari 2019 började två nya praktikanter på Viexpo, som arbetar med uppgifter som översättare/informatörer. Aila Helistenkangas och Susanne Blomqvist berättar om sig själva och funderar över vad de vill lära sig på Viexpo.   Aila Jag gör min praktik vid Viexpo på Vasakontoret i tre månader. Jag...

Viexpos verksamhet har utökat till Södra Österbottten när den nyaste förstärkningen Juha Lahtinen började på Viexpo 1.12.2018. Juha har lång erfarenhet av teknologiindustrin och försäljning internationellt. ”Jag tror på långvariga affärssamarbeten, ärlighet och självklart sunt förnuft.” Juha har gjort exportförsäljning till nästan 50 länder och denna erfarenhet har...

Nordic-Gateway- utbildningsserien fortsätter med vårens sista utbildning   16.4.2018 kl. 9-11   Branding för internationella marknader   Utbildare: Brand Agency Punda Oy: Siiri Oivanen, Account Manager och Tero Fonsén, CEO, Punda Nordic Plats: Vasek, Vasa   Evenemanget är tvåspråkigt.   Kom med! Evenemanget är avgiftsfritt.   Mera information och anmälningar: Katja Jankens katja.jankens@viexpo.fi, puh. +358 50 5738876...

Det andra evenemanget inom Nordic Gateway -utbildningsserien   hålls 19.2.2019 kl.9-12 med temat Förhandlingsteknik   Utbildare: Riitta Eivergård, Pragmator Management AB Plats: Viexpo, Jakobstad   Evenemanget är tvåspråkigt.   Kom med! Evenemanget är avgiftsfritt.   Mera information och anmälningar: Katja Jankens katja.jankens@viexpo.fi, puh. +358 50 5738876...

De populära Nordic Gateway -utbildningarna fortsätter med den första utbildningen i serien   Pitchning – kroppsspråk   som arrangeras 22.1.2019 kl. 9-11 i Vaseks utrymmen i Vasa Utbildare: Wasa Teater   Evenemanget är tvåspråkigt.   Kom med! Evenemanget är avgiftsfritt.   Anmälning senast 16.1.2019 till Katja Jankens: katja.jankens@viexpo.fi, tfn +358 50 5738876...