Österbottens Tillväxtstig

Österbottens Tillväxtstig

Alla tillväxthungriga företag i området, oavsett företagets ålder, storlek eller affärsområde, kan ansöka om att få komma med i sparringen på Österbottens Tillväxtstig. Tillväxtstigens samarbetspartner önskar dock att särskilt företag som redan sysselsätter över 15 personer, och som behöver sparring särskilt för att hantera tillväxten, ska ansöka om att få vara med på Tillväxtstigen.

Utmaningarna i företagen kan bland annat höra samman med att bygga upp ett team, företagets strategi, ledarskap eller internationalisering.

 

Viexpo medverkar som partner i förverkligandet av Österbottens Tillväxtstig.

En broschyr om Österbottens Tillväxtstig finner du här.

Information om Österbottens Tillväxtstig och om att lämna in en ansökan finner du på den finska hemsidan.

Företagen kan söka med fram till 7.4.2019.

____________

Kasvu Open hjälper tillväxtinriktade SMF-företag att växa oberoende deras storlek och ålder. År 2019 har 400 företag från 25 olika Tillväxtstigar möjlighet att få kostnadsfri sparring av experter. Årets höjdpunkt blir Kasvu Open Karnevalen i oktober 2019 när Finlands främsta tillväxtföretagen väljs bland de bästa dvs. 100 företag från de olika Tillväxtstigarna.