En delegation av tyska sjöfartsindustrin besöker Finland 13–17 maj 2019.

En delegation av tyska sjöfartsindustrin besöker Finland 13–17 maj 2019.

Delegationen består av experter inom branschen samt representanter från fem tyska företag. Delegationsbesöket förverkligas på basis av tyska finansministeriets initiativ.

I Åbo ordnas 13.5 ett networking-evenemang. Delegationen är 13–15.5 i Åbo trakten och 15–17.5 i huvudstadsregionen.

Evenemangssidan, seminariet innehållande lunch och anmälan: https://www.enviacon.com/networking-business-lunch

Företagen söker efter nya samarbetspartners, affärsverksamhetsmöjligheter och kontakter. Syftet med första mötet är först och främst att ömsesidigt bekanta sig samt kartläggande av samarbetsmöjligheter och vad som skulle behövas.

 

Mer information:

Merja Salmi-Lindgren
+358 40 516 0054
merja.salmi-lindgren@meriaconsulting.fi