Finländska företag inom skogsbranschen till Kanada

Finländska företag inom skogsbranschen till Kanada

V A D ?

Projektet riktar sig till företag inom skogsbranschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Kanada.

För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår i ca ett år.
Avsikten är att söka finansiering via Jordbruksfonden. Stödet är 75% av helhetskostnaderna och företagen betalar själva resterande 25% av kostnaderna. Den uppskattade egendelen/företag är ca 3000–5000 € beroende på vilka tjänster företaget väljer.

P R O J E K T E T S I N N E H Å L L :

  • Ett evenemang för nätverksskapande (virtuellt)
  • Företagsspecifika marknadsanalyser av målmarknaden
  • Kontaktsökningar och möten för de deltagande företagen på målmarknaden
  • Besök på målmarknaden, möten med potentiella kunder t.ex. i samband med Demo International -mässan 16.–18.9.2021 eller något annat evenemang enligt företagens önskemål.


H U R ?

De deltagande företagen har möjlighet att påverka åtgärderna i projektet. Vi undersöker målmarknaden och besöker ett evenemang som väljs tillsammans med företagen. Under resan träffar vi också
potentiella kunder.

Viexpo fungerar som projektadministratör och koordinerar projektet samt verksamheten i projektet.

I projektet samlas marknadsinformation om målmarknaden.


V A R F Ö R ?

  • Företagen får via konkreta handlingar information om nya marknader.
  • Företagen kan lättare knyta nya värdefulla kontakter till nya marknader
  • Genom samarbete får de enskilda företagen också mera synlighet.


Fråga mera:


Katja Jankens
+358 50 573 8876
katja.jankens@viexpo.fi


Elina Ruohonen
+358 50 385 4373
elina.ruohonen@viexpo.fi


Utförligare information om exportprojekt för företagsgrupper hittar du via våra tjänster.