FINLÄNDSKA FÖRETAG INOM SKOGSBRANSCHEN TILL KANADA

FINLÄNDSKA FÖRETAG INOM SKOGSBRANSCHEN TILL KANADA

V A D ?

Projektet riktar sig till företag inom skogsbranschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Kanada.

För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår i ca ett år. Avsikten är att söka finansiering via Jordbruksfonden. Stödet är 75% av helhetskostnaderna och företagen betalar själva resterande 25% av kostnaderna. Den uppskattade helhetskostnaden/företag är ca 10 000€.

P R O J E K T E T S I N N E H Å L L :

  • Olika utbildningar enligt de deltagande företagens behov för att utveckla internationaliseringsfärdigheter med tanke på marknaderna i Kanada.
  • Besök till målmarknaden och Demo Internationalmässan 24–26.9.2020, möten med potentiella kunder
  • Ett flertal nätverksmöjligheter
  • Företagsspecifika marknadsanalyser av målmarknaden
  • Kontaktsökningar och möten för de deltagande företagen på målmarknaden


H U R ?

Alla företag får påverka verksamheten i projektet. Målmarknaden undersöks och besöks. Dessutom besöks Demo International 2020 -mässan. Under resan träffas också potentiella kunder.

Viexpo fungerar som projektadministratör och koordinerar projektet samt verksamheten i projektet.

I projektet samlas marknadsinformation om målmarknaden till företagens förfogande och dessutom får vi information direkt av potentiella kunder och leverantörer på hur produkterna fungerar.

V A R F Ö R ?

  • Företagen får via konkreta handlingar information om nya marknader
  • Företagen kan lättare knyta nya värdefulla kontakter till nya marknader
  • Ett samarbetsprojekt öppnar nya synvinklar om nya potentiella marknader för företagen
  • Via olika utbildningar får företagen bättre verktyg för att ta sig an nya marknader


Fråga mera:


Katja Jankens
+358505738876
katja.jankens@viexpo.fi