Två nya sakkunniga till Viexpo

Två nya sakkunniga till Viexpo

Slutet av våren och försommaren har varit mycket spännande tider på Viexpo. Vi startade rekryteringsprocessen i början av maj, och har haft en möjlighet att bekanta oss med mycket intressanta sakkunniga.

Vår rekryteringskampanj lyckades utmärkt. Vi fick 73 ansökningar till de två lediga platserna som internationaliseringsexpert. Sökandena var dessutom mycket kvalificerade, vilket gjorde att det var otroligt svårt att välja de sökande som vi anser bäst motsvarar de krav som vi ställt på uppgifterna.

Vi valde att intervjua 9 personer, av vilka var och en mycket väl skulle ha passat in i vårt team. Med intervjuerna och ansökningarna som grund har vi jämfört sökandena enligt flera olika kriterier för att hitta de sökande som bäst skulle lämpa sig för våra behov.

Till slut valde vi två sökande som övertygade hela intervjuteamet med sin mycket omfattande och till uppgiften lämpliga kompetens. Dessa två hade dessutom mycket stark vision för utvecklandet av uppgiftsområdet, vilket gör att de säkerligen mycket lätt kan komma i gång med de åtgärder som uppgifterna kräver.

Vi har valt att ge dessa två sökandena fred att lämna sina tidigare uppgifter, och kommer således att berätta mera om våra nya internationaliseringsexperter på hösten, när de börjar hos oss.

Vi vill ännu en gång tacka alla sökandena för visat intresse för Viexpo. Vi är mycket tacksamma över att ha fått så kunniga sökande och professionella ansökningar. Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!