Finländska och tyska aktörer inom energibranschen möttes i München

Finländska och tyska aktörer inom energibranschen möttes i München

Tysk-Finska handelskammaren arrangerade 3.5 i samarbete med Bayerns Handelskammare 5. Finnish-German Energy Day i München. Viexpo deltog i evenemanget som Tysk-Finska handelskammarens partner. Under dagen möttes beslutsfattare och sakkunniga från energibranschen i de båda länderna och man diskuterade utmaningar och möjligheter på den europeiska energimarknaden.

I det högklassiga forumet diskuterades flexibla lösningar inom produktionen, efterfrågan, blockkedjebaserade tjänster och utvecklingen av EU:s regleringar. Som talare medverkade representanter från företag, Europeiska kommissionen och ministerierna i Tyskland och Finland. Finlands miljöminister Kimmo Tiilikainen presenterade under sitt öppningstal Finlands bioekonomiska strategi. Staden Münchens affärsverk berättade om stadens fjärrvärmeprojekt som skall realiseras med geotermi. De finländska företagen Wärtsilä, Fortum och Leanheat presenterade sina smarta lösningar under forumet och på fackutställningen.

Under pauserna kunde de finländska företagen diskutera och nätverka med beslutsfattare och sakkunniga från tyska kommuner, energiintensiva företag och energikraftverk.