Kristian Schrey, KEHPA-analytiker för NTM-centralen

Kristian Schrey, KEHPA-analytiker för NTM-centralen

Konsulttjänster riktade till företag är en viktig del av Viexpos verksamhet och internationaliseringstjänster. Under 50 år har Viexpo byggt upp ett brett nätverk runtom i världen. Du kan få tillgång till detta nätverk genom våra experter, som ställer sin stora kompetens och mångsidiga erfarenhet till förfogande för regionens SMF-företag.

En av våra konsulter är Senior International Business Advisor Kristian Schrey, vår vd. Han har mångårig erfarenhet som företagare och i uppstartsföretag, och han jobbar med bl.a. företagskonsultation.
”Jag vill jobba tillsammans med företag som vill växa och skapa förutsättningar för dem att lyckas på den internationella marknaden”, summerar Kristian Schrey.

Genom Viexpos konsulttjänster får ditt företag viktig information om hur bra era satsningar fungerar och om ni har valt rätt väg med tanke på målsättningen. Våra konsulter hjälper dessutom ditt företag att se i vilken riktning det lönar sig att utveckla verksamheten.

Via Viexpo har företagen dessutom tillgång till NTM-centralens KEHPA-analystjänster. NTM-centralen har gett Kristian Schrey fullmakt att fungera som KEHPA-analytiker.

KEHPA-analysen är avsedd för SMF-företag som planmässigt vill utveckla sin verksamhet. I analystjänsten får du en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en tydlig utvecklingsplan.

KEHPA-konsulttjänsterna är till nytta för SMF-företag som har en stark egen vilja att utveckla och utvecklas – och som har förutsättningar att göra det. Resultatet av konsulttjänsterna är en analys av ämnesområdet och en rapport samt rekommendationer om fortsatta åtgärder till företaget.

Mera information:
Kristian Schrey, Senior International Business Advisor
kristian.schrey@viexpo.fi