Kristian Schrey, ELY-keskuksen KEHPA-analyytikoksi

Kristian Schrey, ELY-keskuksen KEHPA-analyytikoksi

Yritysten konsultointipalvelut ovat tärkeä osa Viexpon toimintaa ja kansainvälistymispalveluita. 50 vuoden aikana Viexpolle on kertynyt laaja verkosto maailmalla, jota hyödyntämällä kansainvälistymisen asiantuntijamme tarjoavat vahvaa osaamistaan ja monipuolista kokemustaan alueemme pk-yritysten käyttöön.

Yksi kansainvälistymisen konsulteistamme on Senior International Business Advisor Kristian Schrey, toimitusjohtajamme. Hänellä on usean vuoden kokemus yrittäjyydestä sekä työstä startup-yritysten parissa, ja hänen vastuualueisiinsa kuuluu mm. yritysten konsultointipalvelut.
”Haluan tehdä töitä kasvuhalukkaiden yritysten kanssa ja luoda heille edellytyksiä menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla”, Kristian Schrey kiteyttää.

Viexpon konsulttipalvelujen avulla yrityksille annetaan tärkeää tietoa esim. siitä, onko se panostanut oikeisiin asioihin ja onko valittu tie oikea tavoitteisiin nähden. Konsulttimme auttavat myös näkemään mihin suuntaan yrityksen toimintaa kannattaa lähteä kehittämään.

Viexpon kautta yritysten saatavilla on myös ELY-keskuksen KEHPA-analyysipalvelut. ELY-keskus on valtuuttanut Kristian Schreyn toimimaan KEHPA-analyytikkona.

KEHPA-analyysi on tarkoitettu pk-yrityksille ja edellyttää suunnitelmallista toiminnan kehittämistä. Analyysi tuottaa kokonaiskuvan nykytilasta ja kehittämissuunnitelman ohjeistuksineen.
KEHPA-konsultoinnista hyötyvät yritykset, joilla on vahva oma halu kehittämiseen ja kehittymiseen, ja hyvät lähtökohdat työlle. Palvelut tuottavat aihealueen analyysin ja raportin, sekä jatkosuositukset yritykselle.

Lisätietoa:
Kristian Schrey, Senior International Business Advisor
kristian.schrey@viexpo.fi