Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti

Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti

Luomuelintarvikeyritysten vientiprojektin tavoitteena on kehittää luomuelintarvikeyritysten vientitoimintoja kokonaisvaltaisesti sekä yhteisten että yrityskohtaisten toimenpiteiden avulla. Vientiprojektiin osallistuu sekä kokeneempia yrityksiä että viennin alkuvaiheessa olevia yrityksiä. Sisällöt ovat kuitenkin hyvin samantapaisia ja yhteisoppimista syntyy vientiprojektin sisällä tehtävien work shopien ja muiden yhteisten toimenpiteiden aikana.

Tärkeimpinä sisältökokonaisuuksina vientiprojektissa näkyy viestinnän kärjen teroittaminen, vientivalmiuksien kehittäminen ja markkinakartoitukset. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä luomuyritysten kesken ja kehittää vientiosaamista yritysten sisällä.

Yritysryhmähankkeeseen osallistuu 6 yritystä, 5 eri maakunnasta mikä lisää hienosti maakuntien välistä yhteistyötä. Vientiprojektiin osallistuvat yritykset ovat: Ab Finnish Superberries Oy, Alavuden Öljynpuristamo Oy, FP-Kotaja Oy/Finnish Plant, Moodfood Company Oy, Spices Chef Oy ja Suomisen Maito Oy.

Vientiprojektin yhteydessä järjestetään myös kaikille elintarvikealan yrityksille avoimia webinaareja.

Vientiprojektille on myönnetty tukea 263 625 euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Vientiprojektia rahoittaa:

Tämän vientiprojektin kesto on 1.10.2021-31.12.2023.

Vientiprojektista Viexpolla vastaa Kåre Björkstrand.  
+358 50 536 6655
kare.bjorkstrand@viexpo.fi