Passion for Nordic

Passion for Nordic

”Me haluamme, että koko Suomessa menee niin kuin meillä eli kuin Strömsössä.”

Kohta 50-vuotias osuuskunta Viexpo tarjoutuu Suomen pk-yritysten portiksi Pohjoismaihin ja sitä kautta edelleen maailman markkinoille. Tätä edesauttamaan on perustettu kansallinen osaamishubi NordicHub. Viexpon järjestämässä Passion for Nordic -keskustelutapahtumassa käsiteltiin Pohjanmaata vientiyritysten porttina Pohjoismaisille markkinoille.

NordicHub on Viexpon koordinoima Pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan ja erityisesti viennin valtakunnallinen osaamishubi. NordicHub toimii verkostomaisessa yhteistyössä kunkin alueen vahvinta osaamisaluetta hyödyntäen rakentaakseen yhteistyössä toimintaa pk-yritysten kokonaisvientiratkaisujen kasvattamiseksi Skandinavian markkinoille ja Skandinaviasta maailmalle.

13.6. illalla NordicHub kokosi Bock`s Corner Villageen päättäjät, vaikuttajat, eri alojen yrittäjät, pohjoismaalaisen liiketoimintaosaamisen asiantuntijat, yliopistolaiset sekä lukiolaiset ja opiskelijat. Vaasan yliopiston Innolabin johtajan Mari K. Niemen johdolla keskusteltiin NordicHubin luomista mahdollisuuksista.

– Pohjanmaalla on luonnollinen yhteys Skandinaviaan, sillä meillä on sinne vahvat kaupankäyntiyhteydet, puolet maakunnan väestöstä puhuu ruotsia äidinkielenään, ja meillä on hyvä pohjoismaisen kulttuurin, koulutuksen ja yhteiskunnan tuntemus. Miksi emme käyttäisi näitä koko Suomen pk-yritysten hyväksi, sanoo Marja-Riitta VestNordicHubin innovoinut visionääri ja Pohjanmaan Ely-keskuksen ylijohtaja.

Passion for Nordic -illassa keskustelua piti yllä Vaasan yliopiston InnoLabin johtaja Mari K Niemi. Hänen johdollaan käsiteltiin mm. Pohjoismaita kasvualueena, vahvuuttamme globaalissa kaupankäynnissä, tulevaisuuden vahvuuksia sekä NordicHubin konkreettista etenemistä. Tapahtuman keskusteluihin osallistuivat lukuisat vaikuttajat. Yleisö sai osallistua keskusteluun äänestämällä verkon kautta.

 

Keskustelua kiihdyttivät ajankohtaiset aiheet

Illan aikana koettiin useita oivalluksia. Kurikan kunnanjohtajan Anna-Kaisa Pusan mukaan Pohjanmaan monikielisyys, etenkin ruotsin kieli on valtti Skandinavian markkinoilla. Lisäksi entinen maakuntajohtaja ja Föreningen Samarbetsforumin puheenjohtaja Olav Jern korosti pohjanmaalaisten ominaisuuksia, jotka antavat meille etulyöntiaseman. ”Vahvuutemme on, että emme jännitä muita pohjoismaalaisia vaan yhteistyö on luontevaa, sillä olemme tehneet sitä jo satojen vuosien ajan ja tunnemme pohjoismaiden kulttuurit. Se on meille etu”, sanoo Olav Jern. UPC Consulting Ltd:n toimitusjohtajan Sture Uddin mukaan ”Me, pohjanmaalaiset olemme jo hyviä siinä mitä teemme, tarvitsee vain näyttää tämä osaaminen muulla maailmalle”

Yksi keskustelun teemoista koski pohjoismaista laatua ja sen viemistä eteenpäin maailman markkinoille. Sture Udd korosti, että on ensiarvoisen tärkeää, että ostaja tai asiakas uskoo ja luottaa myyjään. Markkinat onnistuvat, kun olemme omia itseämme, mutta samalla luontevasti pohjoismaalaisia. Wärtsilän Marine Solutionin johtaja John Nyfors toi esiin, että Pohjanmaalle tyypillistä on, että täällä asiat saadaan tapahtumaan, osataan hyödyntää monikielisyyttä ja luodaan vankka luottamus asiakkaan kanssa. Tästä myös Wärtsilä on hyötynyt.

Myös verkostojen tärkeys herätti vilkasta keskustelua. Todettiin VASEK:in toimitusjohtajan Stefan Råbackin johdolla, että verkostot ovat nykypäivänä yhä suuremmassa määrin tärkeitä. Verkostoitumista ja verkostoja tulisi kehittää, sillä nämä eivät vieläkään ole suomalaisten vahvuusalueita. Vaasan alue kuitenkin toimii tiiviinä verkostona, joka yhdistyy kansalliseen verkostoon ja siitä edelleen linkittyy EU:n kautta globaaliin verkostoon. Pohjoismaat tulisikin nähdä verkostona, jossa epäviralliset verkostot ovat yhtä merkittäviä, kuin virallisetkin. Sture Udd kehottikin verkostoitumaan kaikkialla ja koko ajan!

Kolmas keskustelunaihe koski kieltä ja sen osaamisen tärkeyttä. Puhuttiin jo olemassa olevasta osaamisesta, sen vahvistamisesta ja etujen korostamisesta ja motivoinnista jo varhaisessa iässä. Keskusteluun osallistettiin aktiivisesti NordicHubin nuoria visionäärejä, jotka ovat osana Vastuullinen kesäduuni kampanjaa työskennellessään ideoineet ja toteuttaneet aktiivisesti NordicHubia.

Kieltä koskeva keskustelu nosti esille erityisesti keskustelun motivaatiosta oppia ja puhua toista kotimaista. Meillä täällä Pohjanmaalla kaksikielisyys on luonnollista osaamista, mutta kuinka saisimme sen esille muulle Suomelle? Visit Vaasan toimitusjohtajan Max Janssonin mukaan kieli on kommunikaatiota eikä ainoastaan kielioppia. ”Meidän tulisi opetella puhumaan, eikä pohtia meneekö kaikki kieliopillisesti oikein. Tärkeintä on, että viesti menee perille.” Finhow Oy:n toimitusjohtaja Katja Rajala korosti myös, että kieli on avain mahdollisuuksiin. ”Pohjanmaalla kielitaidon arvo näkyy, mikä on ehdottomasti alueemme vahvuus.” VASEK:in toimitusjohtaja Stefan Råback huomautti, että on ollut mielenkiintoista huomata, kuinka Ruotsissa ei aina ole tiedetty, että meillä osataan ruotsia.

 

Missä sitten tulisi skarpata?

Olemme siis jo hyviä siinä mitä teemme viennin, pohjoismaisten verkostojen ja osaamisen saralla Pohjanmaalla. Eri alojen asiantuntijat ja mukana elänyt yleisö tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että on aika lujittaa Pohjanmaan kansallinen asema porttina Pohjoismaihin. Paljon me jo osaamme, mutta joitakin asioita pitäisi vielä parantaa.

Max Janssonin mukaan on äärimmäisen tärkeää ja yritysten tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että asioista otetaan selvää ja tehdään perinpohjainen taustatyö. Sture Udd korosti, että jokaisen tulisi pohtia omaa yritystä laajemmasta näkökulmasta ja tehdä NordicHub hengessä yhteistyötä toisten samalla alalla toimivien toimijoiden kanssa. ”Jaetaan liiketoiminnan kumppaneita ja liikesuhteita, hyödynnetään laajasti liiketoimintakumppanit, kun ne nyt kuitenkin ovat täällä. Hyödynnetään kaikki alueella olevat kontaktit yhdessä!” Lisäksi keskustelijat totesivat, että asiakkaita pitäisi kuunnella paremmin, kotiläksyt olisi tehtävä kunnolla, tänne tulevat opiskelijat olisi sitoutettava alueeseen sekä näkymätön juopa Pohjanmaan ja muun Suomen välillä pitäisi pystyä häivyttämään.

Suuressa mittakaavassa haluamme näyttää koko muulle Suomelle – valtakunnallisesti–, miksi meillä menee kuin Strömsössä, ja miten muu Suomi meistä hyötyy. Järjestämme tapahtumalle jatkoa 9.8. Tervetuloa silloin mukaan!

 

Lisätietoa

NordicHub ohjausryhmän pj, ylijohtaja Marja-Riitta Vest, p. +358 40 539 6695, marja-riitta.vest@ely-keskus.fi

Viexpon toimitusjohtaja: Kristian Schrey, p.+358 50 572 8253, kristian.schrey@viexpo.fi

NordicHub -projektipäällikkö: Julia Ruotsi, p. +358503585669, julia.ruotsi@viexpo.fi

 

Osa tekstistä lainattu Vasa Insider artikkelista ja julkaistu kirjoittajan luvalla. Lue koko artikkeli osoitteesta: https://www.vaasainsider.fi/fi/talous/viexpo-vie-suomalaisyritykset-pohjanmaan-kautta-skandinaviaan-ja-maailmalle/