Suomalaiset maatalouskonealan yritykset ja alihankkijat maailmalle

Suomalaiset maatalouskonealan yritykset ja alihankkijat maailmalle

MITÄ ?

Yritysryhmähanke on suunniteltu maatalouskonealan yrityksille ja niiden alihankkijoille ja sen tavoitteena on yhteistyössä ja pitkäjänteisesti työstää uusia markkina-alueita.

Ideana on saada 4-6 yrityksen ryhmä osallistumaan hankkeeseen. Nämä yritykset sopivat yhdessä projektipäällikön kanssa mihin alan tapahtumiin messuihin, konferenssiin tmv. Yritykset haluavat osallistua. Tapahtumaan lähdetään siis yhteisosastolla, jossa kaikki ovat mukana. Suunnitelma tehdään koko projektin ajalle ja se dokumentoidaan ja kaikki hyväksyvät sen ja sitä seurataan.

Tarkoituksena on kerätä markkinainfoa suoraan kyseisellä markkina-alueella ja saada välitöntä tietoa asiakkailta ja jälleenmyyjiltä tuotteiden toimivuudesta siellä tai mahdollisesti osana isompaa kansainvälistä tai kansallista projektia.

Hankkeen alustava kesto on n. 1 vuosi. Tarkoitus on hakea hankkeelle rahoitusta joko Business Finlandin Group Explorer rahoitusta tai Maaseuturahastolta, rahoituksen osuus on rahoituslähteestä riippuen 50% – 75% kokonaiskustannuksista, yrityksen oma osuus on 25% – 50% kokonaiskustannuksista. Arvioitu kokonaiskustannus/yritys on n. 8000 – 12500€.


HANKKEEN SISÄLTÖ

 • Vierailu yritysten kanssa sovituilla kohdemarkkinoilla, mahdollisesti etukäteen sovittuja tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden/jälleenmyyjien kanssa
 • Verkostoitumista
 • Yrityskohtaiset markkinaselvitykset ennen vierailua ja vierailemalla kohdemarkkinoilla tai osallistumalla tapahtumiin yhteisosastolla
 • Kontaktihaku ja tapaamisten sopiminen osallistuville yrityksille kohdemarkkinoilla
 • Koulutuksia osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen


MITEN?

 • Hankkeessa kaikki yritykset pääsevät vaikuttamaan toimintaan, kohdemarkkina/-kohdemarkkinat tutkitaan ja valitaan yhteisesti ja siellä vieraillaan
 • Viexpon toimii myös hankkeen hallinnoijana ja projektipäällikkönä koordinoiden hanketta sekä hankkeen toimenpiteitä.
 • Markkina-alueelta kerätään yritysten käyttöön markkinatietoa ja saadaan myös suoraan tietoa asiakkailta ja jälleenmyyjiltä tuotteiden toimivuudesta
 • Yritykset saavat suoria kontakteja kohde markkinoilta


MIKSI?

 • Hanke lisää konkreettisilla toimilla yritysten markkinatietoa uusista markkinoista
 • Hanke helpottaa yritysten verkostoitumista
 • Hankkeen yhteistoiminnallisuus avaa yritykselle näkökulmia uusista potentiaalisista alueista
 • Yritykset yhdessä saavat enemmän näkyvyyttä eri markkina-alueilla
 • Erilaisten toimenpiteiden kautta ritykset saavat paremmat työkalut uusille markkinoille lähtemiseen


Tulostettava esite.

Ilmoittautuminen


Kysy lisää:

Elina Ruohonen
elina.ruohonen@viexpo.fi
+358 50 385 4373


Tarkempaa tietoa yritysryhmille suunnatuista vientiprojekteista löydät palveluistamme.