Vienti, monimuotoisuus ja aito yhteistyö
– ovatko ne koskaan olleet tärkeämpiä tulevaisuudelle?

Vienti, monimuotoisuus ja aito yhteistyö
– ovatko ne koskaan olleet tärkeämpiä tulevaisuudelle?

Triinu Varblane

Seisomme uuden aikakauden kynnyksellä. Ajassa, jolloin maailmasta tulisi tulla entistä yhtenäisempi ja kansainvälisempi, meidän täytyy elinkeinona ja yhteiskuntana sopeutua ja hyötyä niistä mahdollisuuksista, joita kansainvälistyminen tarjoaa. Tämä ei koske vain Pohjanmaata, vaan koko meidän maatamme, Suomea. Uskallammeko me, jotka emme sitä vielä tee, ottaa ensimmäisen askeleen kohti maailmaa ja haastaa itseämme?

Kansainvälistyminen: Tie kasvuun

Kansainvälistyminen on yksi tulevaisuutemme avaintekijä. Laajentamalla näköalojamme ja ajattelemalla kansallisten rajojen ulkopuolelle, voimme lisätä myyntiämme ja vahvistaa yrityksiämme. Tämän saavuttamiseksi meidän tulee katsoa paikallisen ja kansallisen yli, ja omaksua globaali näkökulma. Miten voimme tehdä tuotteistamme ja palveluistamme vielä tunnetumpia maailmalla?

Vienti: Taloudellisen kehityksen moottori

Vienti on elinkeinoelämän elinehto. Kansainvälisille markkinoille avautuminen antaa mahdollisuuden myydä tuotteitamme ja palveluitamme maailmanlaajuisesti. Tämä ei ainoastaan tuota tuloja yrityksillemme, vaan se luo myös työpaikkoja ja myötävaikuttaa taloudelliseen kasvuun. Meidän täytyy panostaa tuotteidemme ja palveluidemme kansainväliseen kilpailukykyyn ja edistää vientiä varmistaaksemme vahvan talouden tulevaisuudessa. Miten voimme yhdessä vahvistaa vientifokustamme, mutta yhtä lailla houkutella kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia alueellemme?

Tasa-arvo ja monimuotoisuus: Vahvuuksia, joita tavoitella

Jotta menestyisimme kansainvälisellä areenalla, meidän tulee myös hyväksyä tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden merkitys. Tasa-arvoinen ja monimuotoinen työyhteisö on luovempi ja innovatiivisempi. Se antaa mahdollisuuden nähdä ongelmat eri näkökulmista ja löytää parhaat ratkaisut. Siksi on tärkeää, että me pyrimme aktiivisesti luomaan työpaikkoja, jotka ovat avoimia ja osallistavia kaikille, sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muista tekijöistä riippumatta. Panostamalla tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen emme ainoastaan vahvista omaa elinkeinoelämäämme vaan myös koko yhteiskuntaa. Mikä on sinun panoksesi tähän työhön tänään ja jokaisena tulevana päivänä?

Yhteistyö: Avain menestykseen

Kansainvälistyminen ja vienti eivät ole yksin saavutettavissa. Yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. Pohjanmaalla, joka on yksi Suomen yritteliäimmistä alueista Suomessa, meillä on poikkeuksellinen mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja hyötyä toistemme vahvuuksista. Luomalla kumppanuuksia alueemme muiden yritysten, organisaatioiden ja koulutusyksiköiden kanssa, voimme jakaa osaamista ja resursseja tukeaksemme toistemme kasvua.

Mutta yhteistyö ei saa jäädä Pohjanmaan rajojen sisäpuolelle. Meidän tulee aktiivisesti laajentaa yhteistyötämme myös muille Suomen alueille ja kansallisten rajojemme ulkopuolelle. Vahva ja yhtenäinen Suomi hyödyttää meitä kaikkia. Tekemällä työtä yhdessä voimme parantaa liiketoimintaympäristöämme, houkutella investointeja ja avata uusia vientimahdollisuuksia yrityksillemme.

Saavuttaaksemme tavoitteemme tarvitsemme enemmän kuin pelkästään sanoja yhteistyöstä. Tarvitsemme aitoa yhteistyötä, joka näkyy toimissa. Toistemme menestyksen tukeminen, osaamisen ja resurssien jakaminen ja yhteistyö haasteiden ratkaisemiseksi ovat avaimet kestävään tulevaisuuteen. Kun me toimimme yhdessä, luomme positiivisen muutoksen, joka hyödyntää paitsi yrityksiämme myös koko yhteiskuntaa.

Pohjanmaa: Innovoinnin voimavara

Pohjanmaa on pitkään tullut tunnetuksi yrittäjähenkisyydestään ja kyvystään sopeutua muutoksiin. Nyt on aika hyödyntää tätä vahvuutta päästäksemme kansainväliselle areenalle. Investoimalla innovointiin ja teknologiaan voimme varmistaa, että yrityksemme ovat kilpailukykyisiä globaalilla kentällä. Mikä on sinun seuraava askeleesi kohti innovoinnin ja uusajattelun keskusta?

Lopuksi: Yhdessä olemme vahvempia

Eli, milloin on ollut tärkeämpää toimia? Nyt on aika. Otetaan siis tarvittavat askeleet yhdessä, edistetään osallistavaa ja yhteistyötä tukevaa kulttuuria, otetaan vastaan kansainvälistymisen tarjoamat mahdollisuudet. Toimimalla yhdessä, osallistamalla tietoisesti ja näyttämällä aitoa yhteistyötä teoissa voimme luoda valoisamman tulevaisuuden, josta voimme olla ylpeitä.

Kirjoittaja Triinu Varblane toimii Viexpolla kansainvälistymisasiantuntijana sekä Senior Advisorina.

Julkaistu Vaasa Insider-lehdessä 4.9-.2023